AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Výměna zařízení herny na dětském oddělení plastické chirurgie Rozštěpového centra při FN USA v Brně
Financování z darů našich přátel a podporovatelů a Fondu pomoci Siemens
Projekt je momentálně realizován
Vedoucí projektu Martina Kolísková m.koliskova@stastny-usmev.cz

 

Výstavy fotopláten Lenky Hatašové
Výstavy fotopláten naší přední fotografky Lenky Hatašové spolu s medailonky těch, kterým do cesty vstoupila rozštěpová vada obličeje

Financování z darů a z prostředků získaných vlastní činností
Prosíme o pomoc s financováním projektu  a spolupráci při zajištění prostorů
Vedoucí projektu Lucie Hornofová l.hornofova@stastny-usmev.cz

.
Nové vydání knížky pro děti předškolního a mladšího školního věku Můj svět s kamarády

Ilustrace: sponzorsky paní Vendula Hegerová

Financování z darů našich přátel podporovatelů

Prosíme o pomoc financováním tisku

Vedoucí projektu Martina Kolísková m.koliskova@stastny-usmev.cz

 .

Přátelské setkání
všech, kteří se narodili s rozštěpem a jejich blízkých. VII. ročník 2018 Vizovice rekreační středisko Revika
Financování z darů a z prostředků získaných vlastní činností
Prosíme o pomoc se zajištěním finančních prostředků k úhradě platby pobytu pro děti s rozštěpem a pomoc se zajištěním zajímavého programu pro děti
Vedoucí projektu Lucie Hornofová l.hornofova@stastny-usmev.cz

Omalovánky s Příběhem lva Lippyho
Omalovánky budou určeny dětem s rozštěpem společně se stejnojmenným leporelem.
Leporelo je pro děti s rozštěpem zdarma, stejně tak pro ně chceme zajistit i omalovánky.
Financování z darů a z prostředků získaných vlastní činností

Omalovánky jsou od září dětem k dispozici

Vedoucí projektu Anežka Rouš Dvořáková ar.dvorakova@stastny-usmev.cz

.

Stolní a plakátový kalendář na rok 2018 kalendář plný úsměvů dětí, které se narodily s rozštěpem, napomáhá k osvětě
Financování z darů a z prostředků získaných vlastní činností a částečně prodejem
Prosíme o pomoc s financováním projektu
Vedoucí projektu Lucie Hornofová l.hornofova@stastny-usmev.cz

.

Máte nápad? Víte jak pomoci?
Napište nám.
Darujte šťastný úsměv.
Každý rok se narodí 150 – 180 dětí s různou formou rozštěpu obličeje. Děkujeme vám, že spolu s námi pomáháte všem, kteří se s touto vadou narodili. Pomozme jim projít léčbou s úsměvem.
Plánování projektů Martina Kolísková m.koliskova@stastny-usmev.cz

Významné realizované projekty posledních let

Vydaní knih
Mami, tati – procvičujte se mnou
Pro tvůj šťastný úsměv
Můj svět s kamarády
Leporelo Příběh lva Lippyho
Od rozštěpu k úsměvu
Leporelo PŘÍBĚH LVA LIPPYHO

 

Podpora nemocnic
Odsávačka mateřského mléka do Dětské nemocnice

 

Pomůcka pro děti
Plyšový maňásek lvíček Lippy

Osvětová videa
Od rozštěpu ke šťastnému úsměvu
Cesta k úsměvu

Stolní a plakátové kalendáře
rok 2014, 2015, 2016, 2017

Přátelská setkání všech, kteří se narodili s rozštěpem a jejich blízkých

VI. ročník – 22. – 24.9. 2017

V. ročník – 23. – 25. 9. 2016
IV. ročník – 26.-.28.9.2015
III. ročník – 26.–28.9.2014
II. ročník – 27.9.-29.9.2013
I. ročník – 28.9.- 30.9.2012

Napsali jsme množství článků, jejichž cílem je osvěta, pořádali množství přednášek, které informují o problematice rozštěpů laickou i odbornou veřejnost, stejně tak i rodiče dětí s rozštěpem. Více se o naší činnosti můžete dočíst na našem webu v sekci Aktuality.