SPONZORSTVÍ A DARY

Předem děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za finanční pomoc, díky které můžeme pomáhat dětem s rozštěpy obličeje.

Příspěvky můžete posílat:

  • bankovním převodem na transparentní účet 
číslo účtu: 2600359139/2010
adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
IBAN/SWIFT: CZ0420100000002600359139 / FIOBCZPPXXX
.
  • poštovní poukázkou typ A

Pohyby na účtu můžete kontrolovat ZDE

Dárci, kteří přispějí finančním darem neziskové organizaci Šťastný úsměv, z.s., si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
(§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu, v platném znění)

Právnické osoby

od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)

Pro vydání potvrzení o přijatého daru uveďte, prosím, následující údaje:

  • poukázaná částka v Kč
  • datum převodu
  • jméno a adresa osoby nebo název a sídlo firmy, na kterou vystavíme a odešleme darovací smlouvu

Pokud máte zájem o darovací smlouvu, vždy kontaktujte předsedkyni výboru, na niž najdete kontakt ZDE