SPONZORSTVÍ A DARY

Předem děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za finanční pomoc, díky které můžeme pomáhat dětem s rozštěpy obličeje.

UPOZORNĚNÍ: Pro veškeré dary byl nově založen transparentní SBÍRKOVÝ ÚČET. Velmi prosíme o pochopení a akceptování této změny.

Pohyby na transparentním SBÍRKOVÉM ÚČTU můžete sledovat ZDE

(Číslo na náš transparentní BĚŽNÝ ÚČET, kam budou směřovány členské příspěvky, platby za poštovné apod. zůstává stejné, stejně jako transparentnost běžného účtu.)

Dary můžete posílat:

  • bankovním převodem na transparentní sbírkový účet 
číslo transparentního sbírkového účtu: 55552005/2010
adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
 
.
  • poštovní poukázkou typ A

Dárci, kteří přispějí finančním darem neziskové organizaci Šťastný úsměv, z.s., si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
(§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu, v platném znění)

Právnické osoby

od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)

Pro vydání potvrzení o přijatého daru uveďte, prosím, následující údaje:

  • poukázaná částka v Kč
  • datum převodu
  • jméno a adresa osoby nebo název a sídlo firmy, na kterou vystavíme a odešleme darovací smlouvu

Pokud máte zájem o darovací smlouvu, vždy kontaktujte předsedkyni výboru, na niž najdete kontakt ZDE