II. Přátelské setkání rodin dětí s rozštěpy obličeje 2013

 … proběhlo ve Vizovicích ve dnech 27.- 29.9.2013

Setkání se zúčastnilo 23 rodin a celkem 33 dětí ve věku od 1,5 roku do 12 let.

Všechny děti s jakoukoliv formou rozštěpu obličeje měly pobyt díky velkorysému grantu od firmy Siemens zdarma.

Účastníci setkání se začali sjíždět během pátečního dopoledne. Děti uvítal čáp Klapyklap a předal jim odznak Šťastného úsměvu, knížku Můj svět s kamarády a lízátko. Rodiče spolu s klíčky od svých teepee dostali program setkání.

Pobyt začínal obědem a na odpoledne byl připraven indiánský program pro děti i dospělé.

Vyráběl se totem, který potom následně všechny děti společně pod vedením Ivety Hlobilové namalovaly. Pak byl totem za zvuku bubnů přenesen na louku a zakopávala se válečná sekera, po zakopání sekery a uzavření pokrevního bratrství mezi bledými tvářemi a indiány byl oficiálně zahájen i program letošního setkání.

 

Páteční odpoledne proběhlo v duchu indiánských her. Děti si užily indiánskou stezku, na které plnily drobné úkoly. Na celkem 5 stanovištích získaly první várku dárečků, kterých se nám letos díky  hodným sponzorům a aktivním rodičům sešlo opět dost.

 

Po večeři se dospělí přesunuli do společenské místnosti na přednášku o rozštěpových vadách obličeje, kterou vedl MUDr. Zdeněk Dvořák PhD. z Rozštěpového centra plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně.

Dozvěděli jsme se zajímavé informace, a přednáška se díky dotazům protáhla na více jak 2 hodiny a i tak to bylo málo. Pan doktor nám však přislíbil i účast v příštím roce, takže se můžeme těšit na pokračování.

Po přednášce ještě proběhla schůze přítomných členů Občanského sdružení Šťastný úsměv. Protože schůze nebyla usnášení schopná, bylo dohodnuto, že se většina informací, jako je analýza plnění koncepce 2013 a předběžná finanční zpráva za rok 2013, rozešle mailem všem členům OS, včetně zápisu ze schůze na jejich kontaktní emailové adresy. Na schůzi se diskutovalo především o návrhu koncepce na rok 2014. O koncepci a dalším se bude dle pravidel definovaných ve stanovách hlasovat elektronicky.

V sobotu po snídani byla pro děti připravena bojovka a šly „na vandr na zkušenou“.

Na cestu s sebou dostaly vandrovnický průkaz a koláč. Na každém stanovišti je čekalo jiné řemeslo či povolání, děti cestou byly u malíře, u lékaře, u rybáře, u včelaře, u porotkyně Superstar, u šperkaře a u sportovce.

Do svého průkazu sbíraly razítka a na konci cesty dostaly odměnu. Tašku plnou dárků.

Během pátku a soboty s námi trávili čas i filmaři, kteří natáčeli naše pobytové aktivity a také rozhovory s dospělými i staršími dětmi. Materiál, kterého je dost, bude použit na natočení 2 dokumentů. Jeden z nich má pracovní název „Cesta k úsměvu“. Druhý osvětový dokument zatím název nemá.

Sobotní odpoledne bylo v duchu rodičovských diskusí o léčbě a péči o děti, o zkušenostech z porodnic i ze školních zařízení, ale především velké dětské oslavy narozenin. Původně jsme měli skládat jeřába pro nemocného Kubíka, ale pro vyčerpanost rodičů a velkou živost dětí se toho nakonec s radostí ujala Zuzka Veverková a jeřáby složila sama. Za každé dítě, jehož rodič je členem občanského sdružení, složila jednoho jeřába pro štěstí. Do balíčku pro Kubíka jsme přidali naše drobné reklamní předměty a dopis, který mu za všechny děti s rozštěpem napsala Lenička.

Děti se po obědě připravovaly na oslavu narozenin Adama Hlobila, které s ním potom společně oslavily. Dospělí spolu po různu debatovali. Místo večeře jsme opékali buřtíky, pak jsme se zmrzlí přesunuli zpět do budovy, kde vzájemné povídání dospěláků končilo až pozdě v noci.  

Pobyt končil nedělní snídaní, kdy jsme se se všemi účastníky rozloučili a rovnou jsme s vedením areálu domluvili i termín pobytu na příští rok.

Ten bude jako tradičně poslední zářijový víkend od 26.-28.9.2014.

A co říci závěrem? Vydařilo se nám počasí, svítilo sluníčko, takže děti mohly běhat hodně venku. Doufáme, že si jak malí tak velcí pobyt užili, načerpali sil i zkušeností, nových informací a pozitivní energie, které bylo všude kolem  nás plno.  Příští rok rok na shledanou!

Na tomto místě musíme poděkovat i našim mužům (Liborovi, Pepovi a Tomášovi) za trpělivost s námi, protože kvůli organizaci pobytu nám na ně nezbývalo tolik času, také jim děkujeme za to, že i oni sami se aktivně zapojili a pomáhali nám 🙂

Děkujeme rovněž všem účastníkům pobytu, kteří se zapojili do akcí pro děti a ochotně zabezpečili soutěžní stanoviště a rozdávali dětem úkoly i dárky.

Jako každoročně děkujeme paní Patákové a Kadlčkové a všem zaměstnancům rekreačního areálu Revika http://www.revika.cz/ za skvělou spolupráci a péči o nás o všechny.

Děkujeme všem sponzorům naší akce, zejména firmě Siemens s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems, která jakožto hlavní sponzor poskytla grant ve výši Kč 20.000,- na uhrazení celého pobytu pro děti s rozštěpovou vadou.

A zde jsou dárci jmenovitě:

        SIEMENS

–    AC STEEL a.s.

        EGMONT ČR  

        Efko 

        Coca Cola 

        Baťa 

        DINOPARK

        Šiklův mlýn

       Pombär

        paní Eliška Windová – bižuterie

        paní Blanka Dvořáková Janásová – bižuterie a háčkované hračky

        Hana Grulová – finanční dar na výrobu reklamních předmětů ŠÚ

        Šárka Svobodová – reklamní předměty

        Czechoslovakspirit – nealkonápoje

        McDonald’sČR spol. s r.o., paní Kateřina Galušková, balónky

        Curaden Czech s.r.o. , Bc. Jana Zgodova , zubní kartáčky Curaprox

        firma Aveko servomotory s.r.o. – doprava

        paní Jiřina Buchtová – zdobení perníčků

–    paní Aneta Bogorová – psací potřeby pro děti

        paní Zuzana Veverková složení jeřábů pro štěstí pro nemocného Jakuba

zprávu zpracovaly Lucie Hornofová, Martina Kolísková a Anežka Rouš Dvořáková

Fotografie ze setkání v plné kvalitě naleznete ZDE

Napsat komentář