Od rozštěpu k úsměvu – kniha fotografií

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU je název publikace, kterou Šťastný úsměv vydal za finanční podpory společnosti Siemens, Fondu pomoci.

V knize se vám v sedmnácti medailoncích představí ti, jejichž úsměv byl na počátku

foto Lenka Hatašová

Martince, naší malé modelce se kniha líbí foto Lenka Hatašová

přeťat rozštěpem. Ty z nich, kteří jsou ještě moc malí, samozřejmě představí v zastoupení jejich rodiče. Příběhy těchto dvaceti odvážných ve věku od tří do padesáti let doplňují úžasné, oduševnělé fotografie přední české fotografky Lenky Hatašové.

Proč jsme knihu vydali?

Cílem celého projektu, tedy vydání knihy a výstavy fotografií Lenky Hatašové, je demýtizace a detabuizace této vrozené vývojové vady ve společnosti. Samotná kniha je primárně určena do center prenatální diagnostiky a porodnic, aby

Výstava fotografií Lenky Hatašové

Výstava fotografií Lenky Hatašové

rodičům již před započetím léčby jejich potomka ukázala strasti i radosti života spojeného s rozštěpovou vadou obličeje. Zbavila je zbytečných obav a strachů, ukázala jim, že i s rozštěpem lze prožít plnohodnotný a spokojený život na příkladu skutečných lidí, kteří se s touto vývojovou vadou narodili. Právě fotografie a opravdové životní příběhy mohou být tím, co jim přinese uklidnění a schopnost vyrovnat se s nepřízní osudu.

Máte o knihu zájem? Kde ji můžete získat?

Informační banner na výstavy připravila Kateřina Lamatová

Informační banner na výstavy připravila Kateřina Lamatová

  • v porodnicích a centrech prenatální diagnostiky
  • v rozštěpových centrech
  • zasláním poštou – kontakt l.hornofova@stastny-usmev.cz

Kolik kniha při zaslání poštou stojí?

Díky sponzorovi společnosti Siemens, Fondu pomoci je kniha pro ty, kteří se narodili s rozštěpem obličeje a jejich rodiče zcela zdarma. Poštovné je taktéž hrazeno z prostředků Šťastného úsměvu, z.s. Všechny ostatní, kteří by o ni měli zájem, poprosíme o příspěvek 110,- Kč, abychom za něj mohli uhradit výtisk dalšího kusu.

Děkujeme sponzorovi celého projektu společnosti Siemens – fond pomoci, všem kteří se na jeho vzniku bez nároku na honorář podíleli – fotografce Lence Hatašové, grafičce Silvii Slavkovové, grafičce Kateřině Lamatové, jazykové korektorce Hedvice Landové, všem dvaceti statečným, kteří se postavili před fotoaparát a svěřili se se svými osudy čtenářům, za distribuci knih do porodnic DN Formed (český zástupce firmy Medela) a mnoha dalším, kteří se do projektu zapojují postupně… DÍKY

 

Napsat komentář