PEDIATRIE

Váš pediatr nemusí mít s rozštěpem obličeje žádné praktické zkušenosti, může mít o léčbě i problematice málo informací. Nabídněte mu možnost informovat se o tom, jaké problémy děti s rozštěpem provázejí a jak probíhá léčba prostřednictvím našeho webu.

Na stránkách Rozštěpového centra při klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny najdete přímo článek PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE, který se zabývá diagnostikou přidružených vad a syndromů, výživou dítěte, nabádá lékaře ke sledování různých aspektů vývoje. Ve spodní části článku pediatr najde diferenciálně diagnostické znaky syndromatických vad asociovaných s rozštěpovou vadou obličeje.