HISTORIE

Občanské sdružení Šťastný úsměv vzniklo v roce 2005. Jeho vznik byl reakcí na potřebu zvýšení informovanosti o rozštěpové problematice, která v té tobě byla mizivá. Na internetu nebyly v češtině jediné stránky, kam by se rodiče mohli podívat, stránky kde by našli alespoň základní informace o tom, co jejich děťátko čeká, jaké jsou vyhlídky na jeho plnohodnotný život. Tolik chyběla vzájemná podpora, možnost diskuse. Rodiče byli se svými pocity a starostmi v jakési nepříjemné izolaci. Proto vznikly první webové stránky, které dostaly přezdívku Pampelišky.

V té době se kolem Šťastného úsměvu soustředili především rodiče právě narozených miminek. Spojovala je nepříjemná zkušenost z porodnic, kde zdravotnický personál často nevěděl, jak dítě s rozštěpem nakrmit, neuměl poradit, kde a kdy bude dítě operováno, nedokázal citlivě reagovat a pomoci rodičům. Některé rodiny zažily nepříjemné reakce okolí – od výčitek příbuzných a hledání „viníka“ po zvědavé a nemístné otázky sousedů.

Tak jako rodiče všech miminek mají i rodiče děťátka, které se narodilo s rozštěpovou vadou, potřebu podělit se s ostatními o svoje čerstvé zážitky, rozebrat porod a kojení, slyšet, jak jsou jejich děti krásné. Snad jen mají tuto potřebu ještě silnější. V době narození miminka jsou plni touhy změnit svět a vykřičet do něj, že jejich děťátko je to nejbáječnější a nejstatečnější na světě. Proto v té době vznikaly především články, jejichž smyslem bylo upozornit na nedostatky a chyby v porodnicích, nemocnicích, na necitlivý přístup – prostě na místa, kde rodiče našich dětí narážejí na problémy. Ukázat okolí, že děti s rozštěpem jsou stejné jako všechny ostatní. Snažili jsme se poradit rodičům, kteří se ocitli ve stejné situaci jako my a dnešní Šťastný úsměv v tomto samozřejmě pokračuje.

V roce 2008, kdy byl založen stejnojmenný nadační fond, začalo naše sdružení s touto neziskovou organizací spolupracovat. Pomáhli jsem při pořádání logopedických pobytů i setkáních rodičů s lékaři. V roce 2011, kdy paní Mgr. Hana Broulíková založila Občanské sdružení Za novým úsměvem klientů a přátel rozštěpového centra při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, začalo se naše sdružení soustředit na podporu rodin dětí, které dojíždí za léčbou rozštěpu do Brna. Se stejnomenným nadačním fondem jsme sjednotili svá loga a rok na to, v únoru 2012 přestalo občanské sdružení používat své webové stránky a spojilo je s nadačním fondem pod doménou www.rozstepy.cz, kterou do té doby používal nadační fond. Stránky pod společnou správou organizací mnohonásobně zvýšily návštěvnost a zlepšovala se tak informovanost rodičů dětí s rozštěpy, ale i široké veřejnosti. V létě 2012 založilo občanské sdružení svůj profil na Facebooku, kdy se díky odkazům na společné webové stránky dostával web na první pozice ve vyhledávačích a díky čemuž se stal snadno dostupný lidem, kteří hledali informace o rozštěpech, ale i jejich léčbě v Brněnském centru.

Protože však společné stránky byly spravovány spíše dle potřeb sdružení, došlo po necelém roce opět k jejich rozdělení. Následným vyhlášením rušení nadačního fondu i k ukončení spolupráce ze strany fondu.

Občanské sdružení Šťastný úsměv s novým logem lvíčka Lippyho je podporováno nejen všemi členy a příznivci, kteří jsou ze všech koutů naší republiky, ale i týmem lékařů Rozštěpového centra Brno. Společným úsilím se snažíme zlepšit přístup k informacím o léčbě rozštěpů obličeje, informovanost odborné i laické veřejnosti o této vrozené vývojové vadě, předávat rodičům své zkušenosti s péčí o dítě a detabuizovat téma rozštěpů ve společnosti.

.

Díky legislativním změnám, které proběhly v České republice, zanikla právní forma občanských sdružení, která nahradili zapsané spolky. Z tohoto důvodu se i z Občasnského sdružení Šťastný úsměv stal spolek. Nový název je Šťastný úsměv, z.s.

Logo Šťastný úsměv, z.s.