V. přátelské setkání Šťastného úsměvu

se již tradičně uskutečnilo v září ve Vizovicích v termínu od 23.-25.9 v rekreačním areálu Revika. Tento rok se na setkání sešlo přes 60 osob, z toho téměř polovina byly děti narozené s rozštěpovou vadou obličeje a jejich sourozenci. Všichni, kteří do Vizovic přijeli, se „podepsali“ otiskem vlastního prstu na našem novém stromě přátelství. Věříme, že otisků, stejně jako přátelství, na něm bude každoročně přibývat 🙂 Začínalo se v pátek v poledne obědem. Po obědě a krátkém odpočinku následoval odpolední program. Malé děti vyrazily s rodiči do blízkého lesa stavět domečky pro skřítky. Ty větší trénovaly házení šipek, protože na sobotní odpoledne byl naplánován turnaj.

Zahájení přednášek bylo naplánováno na 17. hodinu a přednášet nám přijeli, stejně jako v MUDr. Dvořákminulých letech, pan MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.  a paní MUDr. Lucie Kučerová, plastičtí chirurgové z Kliniky plastické a estetické chirurgie v Brně, Berkově ulici. Tématem letošních přednášek byl vývoj léčby rozštěpových vad od minulosti do dneška. Děkujeme oběma lékařům za ucelený přehled o vývoji léčby! Snad se nám v příštím roce podaří zvolit termín pobytu tak, aby se stejně jako v předešlých ročnících, mohli zúčasnit celého pobytu.

Celého pobytu se letos zúčastnila se svými syny i paní MUDr. Jana Bartošková, z oddělení plastické chirurgie Dětské nemocnice v Brně, která byla po celou dobu rodičům k dispozici ke konzultacím, za což jí velmi děkujeme 🙂

Páteční večer byl věnovánrozhledna členské schůzi, kde jsme probrali vše důležité a stanovili jsme si vizi činnosti na další rok. Ti, kteří neschůzovali, se věnovali pletení náramků z padákových šňůr, které jsme obdrželi darem od firmy Paracord.cz. Tato činnost se setkala s velkou pozitivní odezvou a my moc děkujeme Daně Voráčové, která firmu oslovila, i firmě samotné, že nám vyšla vstříc a podpořila nás ♥

V sobotu po snídani jsme vyrazili na výlet po okolí. Cílem byla rozhledna Doubrava u Loučky. Okruh nebyl náročný, a tak ho zvládly i menší děti. Přálo nám počasí, takže jsme měli z rozhledny pěkný výhled do kraje na vizovické vrchy.

Po obědě a odpočinku byl na řadě pohádkový les pro nejmenší.pohádkový les A zde musíme zdůraznit, jak moc nám pomohly větší děti, které se už aktivně zapojily a s celou organizací pohádkového lesa nám pomohly ♥

Později odpoledne došlo už tradičně na zubní hygienu. O tom, jak si správně čistit zuby, nám jezdí už třetím rokem přednášet paní Bc. Beáta Bogárová. Sponzorsky akci zajišťuje firma Curaden Czech s.r.o. Protože opakování je matkou moudrosti, přikládáme odkaz na správné čištění zubů: ZDE

Po zubní hygieně následoval šipkový turnaj, děkujeme Jardovi Hlobilovi za nápad i organizaci celé soutěže 🙂 Večer se dospělí sešli v jídelně debatovat u vínka, piva či něčeho ostřejšího 😉

Pro menší děti jsme stejně jako v předchozích letech vytvořili „pohádkové kino“ v televizní místnosti, o které se staral Viktor Voráč a dataprojektor zajistila Helena Lorencová. Děkujeme :-).

V neděli po snídani bylo setkání oficiálně ukončeno a účastníci se rozjeli do svých domovů. Každé  dítě dostalo na cestu domů tašku plnou dárků a také nápojů odšipky firmy Czechoslovak Spirit, s.r.o., a tak se určitě všechny děti, a my doufáme, že nejen děti, ale i dospělí, těší na další ročník 2017 🙂

Na úplný závěr je zde opět jedno ohromné velikánské DĚKUJEME ♥ pro všechny, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli s konáním této akce. Nejdříve zmíníme naše členky Danu Voráčovou a Lídu Trvajovou, které neúnavně a ochotně každý rok oslovují sponzory a shánějí finační i věcné dary pro děti 🙂

Dále děkujeme:

  • našim členkám, které svou aktivní účastí na loňských vánočních trzích zajistily finanční prostředky na úhradu pobytu pro děti narozené s rozštěpem. Konkrétně se jednalo o trhy v Křelově (Lucka Rajhelová), ve Znojmě (Zuzka Veverková a Dana Voráčová) a v Olomouci (Lucka Rajhelová, Anežka Rouš Dvořáková)
  • vedení a zaměstnancům areálu Revika revika.cz

Fotografie ze setkání najdete ZDE

Zprávu zpracovaly Lucie Hornofová a Martina Kolísková

 

Napsat komentář