PRO TVŮJ ŠŤASTNÝ ÚSMĚV

Je název naší nové knížky, která rodiče dětí s rozštěpem obličeje provede léčbou této vrozené vývojové vady od narození až do dospělosti. Knížka však není určena jen rodičům. Vhodná je také pro zdravotníky, kteří s dětmi s rozštěpem pracují, ať už zdravotní sestry nebo pediatry. Určitě ji můžeme doporučit logopedům a studentům zdravotních škol.

Proč jsme knihu vydali?

Není v silách lékařů, aby rodičům při krátkých konzultacích či kontrolách celou léčbu podrobně vysvětlili, aby upozornili na všechny problémy, které se v jejím průběhu mohou vyskytnout. Ne každý si všechny nové poznatky z ordinace přesně zapamatuje, ne vše co najdeme k léčbě na internetu, musí být relevantní.

Ne všichni zdravotníci, kteří přijdou s dětmi při své práci do styku mají o rozštěpových vadách povědomost a situace, kdy se ptají rodičů či přímo větších dětí co si udělaly na puse pak vyvolává rozpaky na obou stranách. Informované porodní asistenky by jistě dokázaly snáze podat matce pomocnou ruku, vysvětlit …

Kniha má za cíl provést čtenáře čtivou formou, doplněnou nákresy, fotografiemi a fiktivním příběhem, celou léčbou, která trvá od narození až do dospělosti. Pomoci mu zorientovat se v problematice oborů, které zahrnuje. Najde v ní chronologicky řazené a srozumitelné údaje nejen o základní léčbě, ale také zkušenosti s péčí o dítě, tipy jak předcházet komplikacím, stručný slovníček i kontakty na lékaře rozštěpových center platné v tomto roce.

Kde můžete knihu získat?

  • V porodnicích
  • V centrech prenatální medicíny
  • Rozštěpových centrech
  • V knihovnách větších měst
  • Zasláním poštou – kontakt  m.koliskova@stastny-usmev.cz 

Knihu si také můžete stáhnout do svého počítače ZDE nebo ZDE

Kolik kniha stojí?

Díky tomu, že na jejím vzniku pracovali všichni odborníci bez nároku na odměnu a díky sponzorským darům je pro všechny zájemce zdarma. Rozhodně však neodmítneme jakýkoliv příspěvek na její dotisk.

Děkujeme všem, kteří na vydání knihy přispěli, za grafickou úpravu Ing. Silvii Slavkovové, všem, kteří se podíleli na odborných i jazykových korekcích, za poskytnuté fotografie a zkušenosti.

Napsat komentář