FONIATRIE

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Recepce ambulance – objednávání pacientů tel. 224 964 900

Více ZDE