STAŇ SE ČLENEM

Přihláška ke stažení.

Vážení příznivci Šťastného úsměvu,

Obracíme se na Vás s nabídkou vstupu do zapsaného spolku Šťastný úsměv, který pomáhá rodičům dětí s rozštěpem i pacientům samotným již od roku 2005. Nabízíme Vám členství v oranizaci, která se snaží co nejvíce informovat širokou laickou i odbornou veřejnost o rozštěpové problematice a demytizovat a detabuizovat toto téma. Tím také předcházet zbytečným potratům. Jedním z prostředků zvyšování informovanosti jsou články v tisku a dalších médiích a také filmový dokument natočený v roce 2013.

Šťastný úsměv sbližuje rodiny, pomáháme si vzájemně radami či psychickou podporou, pomáháme druhým. Odpovídáme na dotazy na našem oficiálním facebookovém profilu nebo prostřednictvím elektronické pošty či odkazujeme na příslušného odborníka. Provádíme osvětu mezi rodiči ohledně péče o chrup, podporu imunity dítěte, předcházení šikaně atd. Spravujeme náš Facebookový profil, kde informujeme o novinkách na webu, informujeme o rozštěpech širokou veřejnost. Dále vedeme seriál o slavných lidech narozených s rozštěpem nebo připravujeme rozhovory se slavnými lidmi či lékaři. Snažíme se podporovat správný emocionální vývoj dětí s rozštěpem (kniha Můj svět s kamarády, pohádka o lvu Lippym , který se narodil s rozštěpem). Budujeme uzší spolupráci s lékaři a mnoho dalšího.

Jednou ročně pořádáme při příležitosti členské schůze i neformální setkání rodin, kde mohou děti navázat přátelství, která jim pomohou na cestě dospívání a pobavit se. Rodiče se zde mohou dozvědět, co je v budoucnu čeká a na vlastní oči vidět skvělé výsledky našich odborníků. Součástí setkání jsou i přednášky odborníků rozštěpového týmu s možností dotazů. Dospělí mají možnost probrat své osobní zkušensoti s rozštěpem, navzájem si poradit nebo se poradit s odborníky. Naším cílem je, aby každé dítě s rozštěpem mělo hrazen pobyt s plnou penzí.

Od členů očekáváme zapojení se do činnosti organizace, která funguje na výhradně dobrovolnickém pricipu, dle vlastních možností, a zájem o dění v organizaci. Pomocí a podporou je například i sdílení příspěvků z webu či facebookového profilu, které pomohou z osvětou apod. Povinností je  pak každoroční uhrazení členského příspěvku.

Nemáte-li z jakých koliv důvodů možnost aktivního se zapojení do činnosti, ale rádi byste pomohli, staňte se podporovatelem Šťastného úsměvu. Darujte šťastný úsměv. Budeme velmi vděčni za jakoukoliv finanční podporu.

Máte zájem o zveřejnění svého příspěvku nebo fotografií? Potom je potřeba vašeho souhlasu s PRAVIDLY – Pravidla, abychom dodrželi legeslativní podmínky. Děkujeme za pochopení.

POMÁHÁME DĚTEM S ROZŠTĚPEM OBLIČEJE PROJÍT LÉČBOU S ÚSMĚVEM