ROZŠTĚPOVÁ PORADNA

Rozštěpové poradny se na KPECH Berkova konají 1-2x měsíčně, vždy v pondělí.  Probíhají jako společné vyšetření všemi lékaři v jedné ordinaci.

Jak se objednat?

Objednání probíhá jako obvykle na evidenci na telefonním čísle 543185671.

Pacienti sledovaní foniatricky a logopedicky se objednávají dopoledne v době od 9hodin k vyšetření foniatrem a logopedkou. (Hlavní budova, chodba vpravo od hlavního vchodu)

Od 13hodin pak probíhá vyšetření jednotlivých pacientů společně všemi lékaři rozštěpového týmu v zubní ambulanci. (Přízemí budovy dětského oddělní vedle ordinace pediatra)

Děti, které logopedii a foniatrii nepotřebují, se mohou objednávat až na 13hod. Nemusí tedy zbytečně čekat od rána!

Rozštěpový tým KPECH FN USA v Brně

Jak po příchodu na kliniku?

Po příchodu na kliniku rozštěpového centra si vyzvednete kartu u okénka evidence, kterou předáte v ordinaci lékaře.

Logoped a foniatr ordinuje v dopoledních hodinách ve společné ordinaci. Při příchodu odevztáte kartu a vyčkáte na pozvání k vyšetření do ordinace. Po vyšetření vyčkáte vrácení karty do které foniatr a logoped provedou záznam o výsledku vyšetření. (Pro vyšetření potřebují ticho, proto nemůže být ordinace společná s ostatními lékaři)

Kartu pak předáte v zubní ordinaci, kde dítě vyšetří ostatní lékaři rozštěpového týmu.

Přejeme vám pohodu při vyšetřeních a co nejpříznivější výsledky.