ROZŠTĚPOVÁ PORADNA

Rozštěpová poradna funguje zpravidla první čtvrtek v měsíci v III. patře hlavní Hansenovy budovy (A) v areálu FN U sv. Anny (Pekařská 664/53) ve foniatrické ambulanci. Cesta k poradně je vyznačena šipkami.

Odkaz na mapu ZDE

Více informací o poradně ZDE

Probíhá jako společné vyšetření všemi lékaři v jedné ordinaci.

Jak se objednat?

Objednání probíhá přes evidenci na telefonním čísle 543185671

Přejeme vám pohodu při vyšetřeních a co nejpříznivější výsledky.

Zkušenosti z první ruky

V týdnu jsme se synem navštívili nově přestěhovanou rozštěpovou poradnu FNUSA (dříve probíhající na Klinice plastické a estetické chirurgie na ulici Berkova). Abychom usnadnili Vaši budoucí cestu a odstranili případnou nejistotu, zde pár postřehů z návštěvy. Předně je nutno pochválit organizaci celé poradny. Tým odborníku ve složení plastický chirurg, ortodontista, ORL specialista, logoped a foniatr na jednom místě. Takový malý rozštěpový dream team. Odpadá tedy nutnost mnoha různých návštěv. Atmosféra přátelská a profesionální. Dostatek informací a času na zodpovězení otázek. Můj devítiletý syn zhodnotil kontrolu slovy: „Dneska mě to strašně bavilo. Nejvíc jak jsem se mohl koukat na patro nosem a ten test uší byl fakt super.“ Myslím, že není třeba dalšího komentáře. Možná jen velkého poděkování za novou podobu poradny a skvělý klientský a partnerský přístup. Pokud není kontrola u lékaře spojena se stresem, dlouhým čekáním a nejistotou, přináší to velká pozitiva v budoucím přístupu k léčbě ze strany samotného malého pacienta. Nalézt poradnu samotnou bylo velmi snadné. Nachází se ve zmodernizované hlavní (Hansenově – značka A) budově FN u sv. Anny a to na ORL ambulanci. Cesta od hlavních dveří až po poradnu je po celou dobu skvěle značena. Čekárna menší, ale téměř prázdná. V našem případě nebylo žádné dlouhé čekání. Jen jsem si nebyla jistá, zda je potřeba registrace či vyčkat příchodu personálu. Ta druhá varianta byla ta správná. Stačí se tedy posadit a několik minut počkat. Mnoho zdaru pacientům a lékařům
                                                                                    Přejí Anežka a Pepík