POMÁHAJÍ NÁM

Chtěli bychom Vám moc děkovat za Vaši podporu a za Vaše finanční příspěvky na projekty neziskové organizace Šťastný úsměv, z. s. . 

I díky Vám se podařilo uskutečnit nové projekty. Díky Vaší pomoci jsme mohli vydat omalovánky Příběh lva Lippyho, realizovat novou hernu pro děti v nemocnici, uskutečnit výstavy fotografií i přátelské setkání. Světlo světa spatřila i naše kniha pro děti předškolního a mladšího školního věku Můj svět s kamarády a kniha pro mládež Návrat z minulosti. Připravujeme nový stolní kalendář, plánujeme nové vybavení do čekárny rozštěpového centra…

Věřte, že Vaše podpora napomohla k osvětě. Přispěli jste tak k širšímu povědomí o rozštěpu obličeje, který není jen kosmetickou záležitostí, ale také není důvodem k zoufalství.

Chtěli byste přispět spolku Šťastný úsměv, z. s. na nové projekty? http://stastny-usmev.cz/aktualni-projekty/ Každý rok se narodí 150 – 180 dětí s různou formou rozštěpu obličeje. Pomozme jim projít léčbou s úsměvem. Děkujeme Vám, že spolu s námi pomáháte darovat šťastný úsměv. http://stastny-usmev.cz/jak-mohu-pomoci/ .

Sponzoři finanční 2017

NF Šťastný úsměv 36 184,13 Kč; SIEMENS, S.R.O. 15.000 Kč; Punčování vánoční trh Olomouc 13.979 Kč; Základní škola T. G. 10.251 Kč; Hana Grulová 8.285 Kč; Bright HR, s.r.o. 8.000 Kč; Helena a Jaroslav Zaviačičovi 6.000 Kč; Marie Kubíková 6.000 Kč; Pavel Zeman 5.000 Kč; Město Bechyně 5.000 Kč; Ludmila Cossová 5.000 Kč; Albatros Media a.s. 4.280,04 Kč (dar za autorská práva Anežka Rouš Dvořáková a Vendula Hegerová); Jana Chvílová a Radovan Chvíla 5.000 Kč; Lucie Hornofová 3.000 Kč; Lenka Badošková 2.400 Kč; Zuzana Zezulková 2.300 Kč; Obec Halenkovice 2.000 Kč; Jitka Vaňková 2.000 Kč; zaměstnance společnosti Siwatec Group 1.700 Kč; Zdeňka Dřímalová 1.200 Kč; Hana Hlavínová Malyková 1.200 Kč; Marie Janicadisová 1.000 Kč; Petra Zilvarová 1.000 Kč; Jiří Dvořák 1.000 Kč; Aleš Zápotocký 1.000 Kč; Václav Král 1.000 Kč; Marta Piskáčková 1.000 Kč; Ondřej Čtvrtečka 850 Kč; Ludvík Málek 600 Kč; Václav Buriánek 536 Kč; Eva Ivanová 500 Kč; Lenka Langerová 500 Kč; Veronika 300 Kč; Kateřina Nevřelová 200 Kč; Eva Dojčarová 100 Kč,-

Dárci, kteří přispějí finančním darem neziskové organizaci Šťastný úsměv, z. s. , si mohou uplatnit daňová zvýhodnění. Více informací najdete zde http://stastny-usmev.cz/sponzorstvi-a-dary/ .

Sponzoři nefinanční 2017

výstava Magistrát Hlavního Města Prahy, Galerie Galvína v Bechyni, Martin Zelenka, Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni, Městská kina Uherské Hradiště – výstava projektu Jeden svět v Uherském Hradišti a Ústí nad Orlicí, Knihovna Vamberk

přátelské setkání Vizovice REVIKA, s.r.o., AC STEEL a.s.,  PARACORD s.r.o., Curaden Czech s.r.o., Bc. Beatrice Bogarová, Czechoslovak Spirit, s.r.o., Jana Šibalová, Eliška Windová, Šárka Svobodová

sleva na produkty pro péči o zuby, dásně a ústa ENZYMEL společnost Wald Pharmaceuticals s.r.o. Eliška Waldová

FN USA a detašované pracoviště této nemocnice Klinka plastické chirurgie, FN Brno – Dětská nemocnice, ORL – MUDr. Milan Horník, Orotodoncie – MUDr. Halačková a logopedie – PeaDr. Václav Baslík – odborné rady, úžasná spolupráce …