LÉČBA – kontakty

Léčba rozštěpových vad obličeje v dospělosti

Chirurgické zákroky – spongioplastika, korekce rtu, operace nosu (septoplastika, rhinoplastka), ortognátní chirurgie (čelistní), reoperace patrohltanového uzávěru…
ORL, vyšetření foniatrické – plastika ušního bubínku, vyšetření patrohltanového uzávěru, průchodnost nosních dírek…
Logopedie – zlepšení výslovnosti, zlepšení dýchání při mluveném projevu…
Ortodontická léčba, protetická a implantologická léčba – úprava postavení zubů, doplnění chrupu

Některá léčba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jako například chirurgické zákroky, ORL léčba, foniatrická vyšetření, logopedická intervence… Jiná léčba je pojišťovnami hrazena částečně nebo vůbec. Hrazení léčby pojišťovnami je velmi individuální a často se mění, proto doporučujeme informovat se o finanční náročnosti přímo na pracovišti, kde léčbu plánujete podstoupit.

Léčbu je možné podstoupit v rozštěpových centrech nebo jiných státních zařízeních, ale i na soukromých klinikách, kde je však nutno počítat s finanční spoluúčastí.
Vždy však je vhodné volit pracovitě, kde mají s léčbou rozštěpových vad obličeje zkušenosti.

Kde můžete léčbu podstoupit?

K chirurgickým zákrokům, ortodontické léčbě, ORL léčbě a foniatrickým vyšetřením doporučujeme obrátit se na Rozštěpová centra. Kontakty najdete na našem webu v sekci KAM ZA LÉČBOU (na hlavní liště).

Logopedickou intervenci je vhodné absolvovat po předchozím vyšetření foniatrem rozštěpového centra v místě bydliště u klinického logopeda, který má s rozštěpovými vadami obličeje zkušenosti.

Protetickou léčbu doporučujeme podstoupit na pracovišti, kde mají s rozštěpovými vadami zkušenost. Kontakt na vhodné pracoviště vám může poskytnout ortodontista, případně plastický chirurg rozštěpového centra, který s těmito pracovišti spolupracuje.

Implantologickou léčbu můžete podstoupit ve Fakultních nemocnicích, kde se tato specializovaná pracoviště nacházejí.
Brno
Fakultní nemocnice Brno (nemocnice Bohunice), klinika ústní a čelistní chirurgie
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Praha
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Stomatologická klinika (u rozštěpového centra)
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Fakultní nemocnice Motol, Stomatologická klinika dětí a dospělých
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Všeobecná fakultní nemocnice Praha, stomatologická klinika
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň, Stomatologická klinika
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Stomatologická klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Informace o úhradě zubních implantátů u VZP
Úhrada zubních implantátů z prostředků veřejného zdravotního pojištění je možná, a to pouze ve výjimečných případech, a to je-li jejich použití jedinou možností ošetření z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Podmínkou úhrady je vždy předchozí povolení úhrady revizním lékařem na základě posouzení všech potřebných skutečností, které dokládá navrhující lékař. Ze strany VZP ČR se jedná o úhradu nad rámec stanovený zákonem, protože zubní implantáty nejsou dle zákona ze zdravotního pojištění hrazené. Úhradu zubních implantátů lze povolit v případě, že implantace proběhne v některém ze specializovaných zdravotnických zařízení, mezi které patří Stomatologická klinika dětí a dospělých FN Motol, Stomatologická klinika FN Královské Vinohrady, Stomatologická klinika VFN Praha, Stomatologická klinika FN Plzeň, Stomatologická klinika FN Hradec Králové, Stomatologická klinika FN Brno, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc. Svůj zdravotní stav a možnosti jeho řešení jistě můžete konzultovat i na některém z těchto pracovišť, ale už předem lze říci, že s úhradou zubních implantátů pojišťovnou byste raději neměli v dané situaci počítat.
Úhrada zubních implantátů může být povolena pacientům s rozštěpovými vadami, kteří jsou léčeni v tzv. rozštěpových centrech zpravidla za účelem udržení výsledků předchozích operací a následné ortodontické terapie, jako první definitivní protetické ošetření. Aby bylo možné úhradu povolit, musí být současně splněny další stanovené podmínky. Musí být zejména splněna podmínka jediné možnosti ošetření, nesmí tedy existovat jiná varianta léčby hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ošetřující lékař zejména musí doložit skutečnost, že navrhovaný postup ošetření je jedinou možností a neexistuje žádná jiná odpovídající alternativní péče, která by byla hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění a kterou by bylo možné, s ohledem na zdravotní stav pacienta, použít.
Žádanku o povolení úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro tyto pacienty je oprávněn vyplnit lékař implantolog, který pracuje v některém ze specializovaných zdravotnických zařízení, jež mohou (v případě povolení úhrady zubních implantátů revizním lékařem) vykazovat tuto péči k úhradě Všeobecné zdravotní pojišťovně.

 Zkušenosti s implantonlogickou léčbou při oboustranném rozštěpu, kdy je před osazením čelisti trnem nutno doplnit i chybějící kost do čelisti si můžete přečíst v příspěvku Co obnáší implantologická léčba. Bližší informace vám ráda poskytne paní Jana Šibalová telefon + 420 721 543 390 – O2 + 420 775 689 638 – Vodafone

Předem děkujeme za vaše zkušenosti s léčbou v dospělosti, které rádi zveřejníme.