Barbora Altnerová – bakalářská práce

Galerie

Bakalářská práce se zaměřuje na defekty orofaciální oblasti, především orofaciální rozštěpy, které často způsobují různé zdravotní komplikace, které je nutné řešit velmi záhy po porodu, a to invazivními metodami, protože neléčené mohou znamenat problémy ve vývoji jedince, obzvlášť ve vývoji … Celý příspěvek

Aneta Seidlová – ročníková práce

Galerie

Cílem Anetiny ročníkové práce bylo přiblížit a zvýšit informovanost veřejnosti o rozštěpové vadě obličeje. Díky zvýšení informovanosti se zlepší začlenění rozštěpových dětí do společnosti a taktéž informovanost budoucích rodičů. Toto téma ročníkové práce si vybrala díky vlastnímu prožití zkušenosti s touto … Celý příspěvek

Pavlína Klapušová – bakalářská práce

Galerie

Pavlína Klapušová se ve své práci zaměřila na názory rodičů dětí s orofaciálními rozštěpy na rannou intervenci. Svou prací ukončila bakalářské studium na Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Katedry speciální pedagogiky. Teoretická část pojednává obecně o rozštěpových vadách, jejich rozdělení a … Celý příspěvek

Barbora Syrová – bakalářská práce

Galerie

Barbora Syrová se ve své práci věnuje Zdravotně sociální problematice u dětí s rozštěpovou vadou obličeje. Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakultu. Práce má teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá výskytem, příčinami, multidisciplinární léčbou rozštěpů, … Celý příspěvek

Michaela Chotěborová – bakalářská práce

Galerie

Představujeme Vám práci studentky Michaely Chotěborové, Logopedická intervence u dětí a dospělých s rozštěpovými vadami. Míša je studentkou Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty, Katedry speciální pedagogiky. Bakalářská práce Michaela Chotěborová Za umožnění zveřejnění její práce na našem webu Míše děkujeme!