MASÁŽE RTU A PATRA

POOPERAČNÍ MASÁŽE RTU

Operací nabývá ret  a nos přirozeného tvaru a činnost rtu se postupně stává normální. Jizva na kůži, svalu a sliznici však několik měsíců vyzrává, a její zrání je vhodné podpořit tlakovými masážemi. Ty se zahajují 3. týden po operaci. Matka nebo jiný člen rodiny je provádějí 4 – 5krát denně 5x za sebou vždy místo od místa na jizvě. Masáží vymasírujeme pooperační otok a jizva se stává postupně vláčnou a měkne.

Jak provádíme masáže rtu

Masáže rtu provádíme dobře umytou rukou. Kůži rtu natřeme jemně obličejovým krémem, sádlem  nebo olivovým olejem. Ukazováčkem nebo prostředním prstem pravé ruky jemně tlačíme na jizvu proti pevné kosti, až zbělá a držíme zhruba 20 sekund. Poté zasuneme ukazováček pod jizvu v ústech a palcem tlačíme na jizvu kůže proti ukazováku. Doporučujeme levou rukou podepřít dítěti hlavičku v záhlaví, aby nám neuhýbalo.

Masáží připravujeme vhodné podmínky jednak pro vývoj svalů rtu, jednak pro vytvoření retních hlásek (B, P, V, F, M) a tím i řeči. Do vyzrání (vyblednutí) je nutno jizvu neopálit, aby se v ní nevychytal pigment. Vhodné je chránit ji krémem s OF 50 nebo vylepováním.

Zdali a jak provádět masáže rtu vás vždy informuje lékař (plastický chirurg). Nikdy neprovádějte masáže bez jeho doporučení a instruktáže!!!

Zdroj: www.rozstep.cz

 

PÉČE O DÍTĚ PO OPERACI PATRA

Doporučujeme přehledné informace na stránkách Rozštěpového centra Kliniky plastické a estetické chirurgie FN USA v Brně ZDE

Obrázky ukazují rozštěp patra před operací a rozštěp patra po operaci.

rozštěp patra před operacírozštěp téhož patra po operaci

 

 

 

 

Zdroj obrázků: http://www.rozstep.cz/

DIGITÁLNÍ MASÁŽE PATRA (= masáže prstem) u dětí a dospělých s rozštěpovou vadou obličeje.

Provádění digitálních masáží patra má zabránit vzniku tuhých jizev patra, které vedou ke snížené pohyblivosti měkkého patra. Dochází k posílení kontrakce nejen patra, ale i ostatní svaloviny patrohltanového uzávěru (VFU).

Digitální masáže patra se provádějí nejen rozštěpových pacientů, ale i u pacientů s jinými diagnózami. Ne u všech dětí s rozštěpem jsou tyto masáže prováděny – týká se to např. dětí s kombinovanými vadami a syndromovým onemocněním.

O nutnosti provádět digitální masáže patra rozhoduje pouze lékař, v žádném případě není možné tyto masáže provádět bez jeho schválení a bez řádného zaškolení rodiče odborníkem, např. logopedem nebo plastickým chirurgem!!!

Pro děti s rozštěpovou vadou obličeje platí v souvislosti s digitálními masážemi patra tato pravidla: Po doporučení masáží lékařem musí následovat podrobná edukace rodičů a dítěte s praktickou ukázkou. Osvědčilo se praktické provedení masáže patra přímo rodičům dítěte. Před samotným zahájením masáží je nutné na ně dítě připravit. Proto dítě v raném věku zvykáme na vkládání prstu do úst – např. olizování prstu s oblíbenou pochutinou, čištění zoubků prstovým kartáčkem.

Kontraindikace (kdy a jak masáže neprovádíme)

  • Digitální masáže patra se neprovádí před operací rozštěpu patra.
  • Masáže vynecháme také v případě akutních a hnisavých zánětů horních cest dýchacích, zánětů dutin, angín, krvácení a také v případě oronazální komunikace (otvůrku v patře).
  • Masáže nikdy neprovádíme v rukavicích či v prstových návlecích.
  • Nepoužíváme žádné krémy, potraviny, med atd.

 

Digitální masáže měkkého patra předoperační

V několika specifických případech je možné provádět masáž patra ještě před operací. Týká se to vrozeného zkrácení patra – masáže usnadní následný operační zákrok. U submukózního (podslizničního) rozštěpu patra, u oslabení svalů měkkého patra, malorotace svalů měkkého patra (označované Dg. 385 Jiné vady patra) může konzervativní terapie (masáž) vést k úplnému nastolení správné funkce měkkého patra. (O masážích vždy rozhoduje lékař.)

 

Digitální masáže měkkého patra po operaci

Typ I. (retropozice vela, Z plastika patra, operace v oblasti VFU)

Masáž je zahájena 4 až 6 týdnů po operaci (jsou-li vstřebány stehy). Probíhá 6-12 měsíců po operaci, přičemž je nutné masáž provádět 3 krát denně po 10-15 opakováních (masáž vždy provádíme nalačno). Masáž lze charakterizovat následujícími slovy: krátkost, četnost, pravidelnost. Dítě si nejprve v rámci přípravných cvičení musí na masáž patra zvyknout, není možné ji provádět bez přípravy dítěte!

Typ II. (posílení svaloviny patrohltanového uzávěru)

Po operacích patra pro klasickou rozštěpovou vadu přecházíme (přibližně po 5-9 měsících od operace) z masáží I. typu na masáže II. typu. Pokud má rodič citlivý, pozitivní přístup, dítě snáší tuto masáž dobře. Žádoucí je vyvolání dávivého reflexu. Patro masírujeme 3 krát denně po dobu 30-60 sekund, zatímco dítě prodlouženě vyslovuje hlásky A, E nebo O (např. ááá).

Technika provedení digitální masáže patra

Aby si rodič osvojil správnou techniku masáže, je nezbytné obrátit se na odborníky (plastický chirurg, logoped). Ti mu poskytnou názornou ukázku, jak při masáži postupovat.

Posadíme dítě na židli (pevnou ne otočnou) nejlépe s dostatečně vysokou zádovou opěrkou. Přidržíme levou rukou hlavu dítěte (jsme-li praváci). Zavedeme ukazovák pravé ruky do úst dítěte. Polštářkem prstu (s pečlivě zastřiženým nehtem, abychom nemohli např. při nežádoucím pohybu dítěte hlavou, poranit patro) přejíždíme po střední čáře tvrdého patra, přejdeme na měkké patro. Později můžeme provádět masáž patra vějířovitě. (v případě masáží I. typu)

Masáže měkkého patra provádíme s rozvahou, vždy bez stresu a spěchu a zásadně nalačno. Pokud se nám dítě hodně nadáví, nepokračujeme. Optimální tlak ukazováku na patro si můžeme vyzkoušet na digitální váze – ukazovákem vyvíjíme tlak o síle 1 kilogramu. Je přirozené, že někdy dítěti ukápne slzička. Příčinou není bolest, ale náležité podráždění měkkého patra a okolních oblastí. Pokud si pacient provádí masáže sám, využívá palec. V každém případě je ale vhodný dohled dospělé osoby.

Poznámka

Je důležité si uvědomit, že po chirurgickém zákroku, zejména po korekčních (následných) operacích, bude třeba intenzivní logopedická terapie. Je žádoucí, aby rodiče byli během terapie trpěliví a dítě náležitě podporovali. Dítě totiž potřebuje určitý čas pro přizpůsobení se změněným poměrům po operacích (např. v ústní a nosní dutině, při prodloužení měkkého patra, po zacelení oronazální komunikace). Mějme na paměti – chirurgický zákrok není konečným řešením, ale předpokladem pro následné navození co nejoptimálnějšího stavu.

Máme dispenzarizovány i děti, které se po operacích v raném věku rozvíjejí bez potřeby další chirurgické, logopedické a jiné terapie. Ty potom absolvují jen kontroly.

 

PaedDr. Václav Baslík
logopedie

Více zde: http://logopedie-baslik.webnode.cz