IV. Přátelské setkání Šťastného úsměvu

se stejně jako v minulých letech uskutečnilo poslední zářijový víkend v rekreačním areáluSpolečné foto před Revikou Revika ve Vizovicích.
První den setkání nám propršel, ale nijak to nevadilo. Celkem dobře jsme si poradili a sportovní hry pro nejmenší jsme zorganizovali po krátké polední pauze „pod střechou“. Využili jsme toho, že Revika má poměrně velké prostory a tak děti „sportovaly“ v tělocvičně, klubovně, na chodbě i v jídelně. Tímto moc děkujeme Zuzce Veverkové, která hry naplánovala, ale nakonec nemohla pro nemoc přijet, takže realizace her se ujaly Lucka a Martina, které rozdaly úkoly a vyslaly hlídky na jednotlivá stanoviště. Letos poprvé nám Fotbálek v tělocvičněpomohly i starší děti, které byly na některých stanovištích jako hlídky. Vzhledem k tomu, že se tato forma velice osvědčila, naplánujeme na příští rok opět nějakou aktivitu, kde ti větší budou pomáhat menším kamarádům.

Na sobotní odpoledne byla připravena přednáška o zubní hygieně. Díky podpoře firmy Curaden Czech s.r.o. mohla zubní hygienistka paní Mgr. Beáta Bogárová na místě rozdat malým i velkým zubní kartáčky Curaprox a všichni se učili správnému čištění zubů.
Dozvěděli jsme se totiž, že důležité je, aby si zuby uměli čistit hlavně rodiče, protože ti to pak naučí i děti. Pokud byste i vy chtěli zkusit, Příprava stanoviště na soutěže, kterou měly za úkol větší děti.zda si zuby čistíte správně, můžete se podívat na názorné video.

Po večeři proběhla členská schůze, kde byly schváleny stanovy pro zapsaný spolek a nový výbor. Výbor byl opět zvolen ve stejném složení Martina Kolísková, Lucie Hornofová a Mgr. Anežka Rouš-Dvořáková. Poslední jmenovaná byla zároveň na schůzi výboru zvolena jako předsedkyně spolku.

U zámečku v ZOO LešnáNedělní dopoledne jsme téměř všichni (18 dospělých a 15 dětí) strávili v ZOO Zlín Lešná. Děkujeme manželům Gábrlíkovým za sponzorský dar Kč 2000,-, který jsme použili na úhradu vstupného. Celkově stálo vstupné Kč 3427,-, rozdíl byl uhrazen z peněz, které členky spolku získaly na loňských předvánočních akcích. Naší člence Jitce Gábrlíkové patří i velký dík za objednání komentované prohlídky ZOO, kterou jsme si všichni, malí i velcí, skutečně užili.U slonic prohlídka s průvodkyní končila.

Návrat na Reviku byl naplánován po 14 hodině, po pozdním obědě jsme se všichni sešli na terase, abychom společně oslavili narozeniny našeho kamaráda Adama Hlobila, který se za námi spolu s rodiči přijel podívat. Protože Adam po prosincové transplantaci zatím nemůže být v uzavřených prostorách (z důvodu možné nákazy), byli jsme venku. Naštěstí se Adam a Adam oslavujípočasí umoudřilo a svítilo sluníčko. V průběhu odpoledne si starší děti spolu s Adamem zahrály narozeninovou „vybišu“ a pétanque. Malí si po náročném výletě do ZOO odpočinuli a pak si zařádili na hřišti i okolo ubytování. Někteří se s rodiči vypravili na procházku do čisté přírody Vizovických lesů.

V 17 hodin začala přednáška pana MUDr. Zdeňka Dvořáka, PhD. na téma chirurgickáIMG_0189 léčba poruch patrohltanového uzávěru a poté následovala přednáška paní MUDr. Lucie Kučerové na téma sekundární korekce měkkého nosu. Dotazů k léčbě bylo tolik, že jsme málem nestihli večeři.
Po jídle jsme dětem z klubovny udělali „kino“, kam se přesunuly na pohádku, a dospělí se usadili v jídelně, k neformální diskuzi s oběma přítomnými lékaři na téma léčby rozštěpů. Povídání si nám vydrželo i dlouho po té, co jsme děti uložili do pDěti na hřišti ostýlek.

Letos nově jsme se rozhodli ukončit pobyt až po obědě, a tak někteří z nás zůstali na Revice v pondělí až do časného odpoledne. Dopoledne jsme se rozloučili s těmi, co museli odjet dříve, a pak se šlo ven malovat křídami na chodníku okolo budovy. Děkujeme všem, kteří Reviku tak krásně nazdobili.

Stejně jako v předchozích letech, i tento rok si děti odvážely domů nejen zážitky, ale i dárky, které zajistili manželé Skoupí, Dana Voráčová a Ludmila Trvajová.

Velký dík patří právě Lídě Trvajové a Daně Voráčové, které nám už třetí rok po sobě zajišťují kvalitní dárky sKačenka čeká na míč logem Šťastného úsměvu. Trička, kšiltovky, klíčenky, přívěsky na klíče, peněženky, svačinové krabičky, hrníčky, skládačky… Manželům Skoupým za zajištění krásných knih pro děti, sešitů, časopisů, kříd i fixek na malování a dalších drobných reklamních předmětů.

A jak to bylo s úhradou pobytu? Rozštěpovým dětem byl pobyt opět proplacen našímKapitán družstva holek Petřík spolkem Šťastný úsměv, z.s. K tomuto účelu byly použity finance, které zajistily maminky svou
aktivní účastí na loňských vánočních trzích v Křelově (Lucka Rajhelová), v Brně (Zuzka Veverková, Dana Voráčová a Helena Lorencová), Olomouci (Lucka Rajhelová, Anežka Rouš Dvořáková) a ve Vyškově (Stána Skoupá).
Aktivní členky spolku, které se pravidelně účastní prezentačních akcí, dostaly krásný dárek od naší členky a kamarádky Dany Voráčové. Náušnice s logem spolku.

A zde je seznam dalších, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli s konáním této akce:

 • vedení a zaměstnanci areálu Revika www.revika.czKamarádi z Olomouce
 • Vydavatelství Albatros http://www.albatros.cz/uvod/
 • AC STEEL a.s. http://www.acsteel.cz/
 • Škofin https://www.vwfs.cz/
 • Coca Cola http://www.coca-cola.cz/
 • EGMONT ČR http://www.egmont.cz/
 • Papírny Brno a.s. http://www.papirnybrno.cz/
 • Agrotec a.s. http://www.agrotec.cz/
 • Vydavatelství časopisu Dráček http://casopis-dracek.cz/Martina a děti v ZOO
 • Vydavatelství časopisu ABC http://www.abicko.cz/
 • Rádio Impuls http://www.impuls.cz/
 • Curaden Czech s.r.o., zubní kartáčky Curaprox http://curaprox.com/index.php?c=10&l=11
 • paní Bc. Beatrice Bogarová, zubní hygienista, Uherský Brod
 • paní Alena Holešinská https://www.facebook.com/DarkyAliss
 • paní Eliška Holešinská Windová http://www.fler.cz/windouska
 • paní Ing. Hana GrulováMalý diskusní kroužek se scházel i na chodbě
 • Fammilky http://www.sweet.cz/
 • Efko http://www.efko.cz/
 • Hamé s.r.o. http://www.hame.cz/
 • Centropen a.s. http://www.centropen.cz/
 • Vida – science centrum v Brně http://vida.cz/
 • Brašnářství Hartman http://www.hartman-brasnarstvi.cz/

Zprávu zpracovaly Lucie Hornofová a Martina Kolísková

Napsat komentář