OPERACE

Rozeznáváme dvě nejběžnější skupiny rozštěpů.

První skupinu tvoří rozštěpy rtu. Ret je při nich postižen od pouhého zářezu až po úplné rozdělení. Může být zasažena i dáseň nebo dokonce rozštěp prostupuje horní čelistí až na patro. Vadou může být postižena buď jen jedna strana (častěji levá) nebo obě strany. Tyto rozštěpy, kdy je zasažena i dáseň, čelist a patro se nazývají celkové. U této skupiny rozštěpů bývají chlapečci v poměru k děvčátkům postiženi častěji.

Druhá skupina zahrnuje rozštěpy patra. Při nich bývá rozštěpen jen patrový čípek, nebo štěrbina rozštěpu sahá až do měkkého nebo tvrdého patra. Rozštěp patra bývá asi častější u děvčátek.

OPERACE RTU

Mezi odborníky v České republice se vede polemika, který věk dítěte je nejvhodnější k provedení výkonu rekonstrukce rtu. Vznikly dva názorové proudy. Proud neonatální, který nově doporučuje provést operaci ihned po narození, tzv. v neonatální periodě a proud klasický, doporučující tuto operaci provést ve 3 měsících života. Prováděné operační techniky jsou stejné.

 

Jak se operace provádí

Operace se provádí v celkové anestezii. Při operaci je nutno od sebe oddělit kůži, kruhový sval ústní a sliznici úst. Je možné současně i částečně vyrovnat asymetrii nosu. Chirurgicky uvolněné tkáně se šijí tak, jak měly být přirozeně spojeny, v pořadí sliznice, sval, kůže. Všechny tkáně jsou šity vstřebatelnými stehy mimo kůži a není třeba je odstraňovat, samy se vstřebají nebo vypadnou. Kůže je pro dosažení co nejhezčí jizvy šita nevstřebatelnými stehy, které se odstraní za týden po operaci.

Po operaci v novorozeneckém věku (neonatální operace) je dítě odvezeno na pooperační péči s ventilační kanylou nebo je kanyla na sále odstraněna a dítě si již v převozovém inkubátoru dýchá samostatně. O způsobu ventilace rozhoduje anesteziolog a dětský lékař.

Pokud je dítě operováno kdykoliv později (od 3. měsíce věku), dýchá po operaci vždy spontánně a není potřeba ho sledovat na jednotce intenzivní péče.

Průměrná doba pobytu dítěte na operačním sále je 2 hodiny.

 

Uváděné výhody neonatální operace rtu

Neonatální operace rtu zejména u dětí s širokými celkovými rozštěpy má pozitivní vliv na celkovou psychickou pohodu rodiny. Ačkoliv sešitý ret samozřejmě nezlepší polykání novorozenců s rozštěpem patra, může přispět ke zlepšení přirozené výživy.

Kontakt na pracoviště v Brně, kde se tyto neonatální operace provádějí – FN Brno Dětská nemocnice

Kontakt na pracoviště v Praze, kde se neonatální operace provádějí – Fakultní nemocnice v Motole

Uváděné důvody pro provádění operací rtu dle klasického proudu (od 3. měsíce věku)

V tomto věku již je dítě zralejší, proto jsou v tomto období života dítěte operace rtu i celosvětově preferovány. Neonatální sutura nemá zásadní smysl medicínský, jako spíše psychosociální se zpětnou vazbou na dítě. Po každé operaci v obličeji vznikne jizva, která nejde odstranit, ale pokud kvalitně vyzraje, je velmi nenápadná. Ač se veřejnost laická i profesionální často velmi soustředí na přítomnost jizvy, důležitějším faktorem, který pacienta handicapuje je deformita. Jen přirozené ladné křivky obličeje odstraňují stigma rozštěpové vady. Minimálně 40 % pacientů před dosažením dospělosti musí absolvovat korekci horního rtu či nosu, protože vlivem růstu dochází často k narušení již dosaženého dobrého terapeutického výsledku.

Problémem však jsou časté infekce dýchacích cest u dětí, pro které je termín této první operace rtu nutno odložit.

 

Kontakt na pracoviště v Brně, kde se operace provádí dle klasického proudu od 3. měsíce věku: FN USA Klinika plastické a estetické chirurgie – rozštěpové centrum

Kontakt na pracoviště v Praze: Centrum pro léčbu rozštěpových vad FN Královské Vinohrady

Odpovědi na nejčastější dotazy k hospitalizaci novorozence při operaci rtu v Dětské nemocnici Brno (Výše poplatků za ubytování a pobyt se mění dle platných předpisů a ceníků)

Pokyny před nástupem k operaci rtu ve NF USA Klinice plastické a estetické chirurgie

Zkušenosti s operací rtu v Rozštěpovém centru Kliniky plastické a estetické chirugie FN USA v Brně z pohledu rodiče ZDE

Neonatální operace rtu ano či ne?

OPERACE PATRA

Načasování:

Operace patra se ve FN Brno – Dětská nemocnice provádí od 6. měsíce věku dítěte. O přesném načasování rozhodne lékař – plastický chirurg. Výhodou je zlepšení výživy přechodem na nemléčnou stravu (příkrmy).

Ve FN USA Klinice plastické a estetické chirurgie – rozštěpovém centru se operace patra provádí od 9. měsíce života dítěte. Tedy před tím, než začne dítě cíleně tvořit slova a zároveň, aby byl co nejpozději ovlivněn růst patra a nebyl narušen růst horní čelisti.

Jak se operace provádí

Operace patra probíhá v celkové anestezii a doba pobytu na sále je 1 – 2 hodiny.Do defektu v patře se žádná vzdálená tkáň nedodává. Chirurgem je odpreparována ústní a nosní sliznice na tvrdém patře včetně okostice a na měkkém patře jsou uvolněny a přesměrovány úpony všech svalů (5 patrových svalů – 4 párové a jeden nepárový). Tkáně jsou posunuty do středu a postupně sešívány v přirozeném postavení vstřebatelnými stehy. Při operaci může být odstraněna zmnožená nosní mandle. Po operaci někdy zůstávají nezašité štěrbiny kolem zubních oblouků, které se však za několik dnů zhojí. Dítě je po operaci vždy převezeno na JIP. Pokud nejsou komplikace, je večer nebo druhý den přeloženo na pokoj. Rána a otok patra mají za následek, že se mohou u dítěte objevit zvuky podobné chrápání, zvýšeně vytékají sliny zbarvené růžově krví, někdy též vytéká hlen s krví z nosu. V ústech se rány rychle hojí, dítě si na nové poměry zvykne do několika dnů od operace. První dny jsou děti nevrlé, plačtivé, nespokojené.

Informace k péči po operaci patra z FN USA Klinika plastické a estetické chirurgie – rozštěpové centrum.

Informace k operaci patra ve FN Brno Dětská nemocnice: Pokyny rodičům pro operaci rozštěpu patra

Zkušenosti s operací patra v Dětské nemocnici FN Brno z pohledu rodiče ZDE

REOPERACE PATRA

Děti s neoperovaným rozštěpem patra obvykle nemohou vyslovovat souhlásky. Pokud je vyslovují, tvoří je na nesprávných místech a jejich hlas má mečivé a nosové zabarvení. Po operaci patra se některé z těchto vad řeči mohou upravit zcela samovolně, ale většinou je třeba je odstraňovat postupně cvičením. Od 1,5 roku dítěte sleduje vývoj řeči v pravidelných půlročních intervalech foniatr (odborník pro vady řeči). Vyšetří kvalitu řeči a případný únik vzduchu při mluvení do nosu. Společně s klinickým logopedem stanoví další cíle logopedické péče, v některých případech navrhuje operace k prodloužení měkkého patra, které je tak důležité pro správný vývoj řeči.

KOREKCE PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY

Před nástupem dítěte do školy bývá nutné drobnějšími operacemi upravit vzhled dítěte. Často jsou to zákroky, které nebylo možno provést při první operaci, aby nebyl poškozen růst postižené části těla, nebo se jedná o zákroky korigující deformity způsobené vadou, které se při první operaci nepodařilo zcela odstranit. U dětí s oboustranným rozštěpem rtu je nejčastěji zkrácená kožní část nosní přepážky (kolumela) a přisedlý hrot nosu. Tuto vadu odstraňujeme společně s jinými úpravami měkkého nosu individuálně od 3 roku dítěte.

IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU

V místě, kde byla rozštěpem zasažena čelist, často chybí velká část kosti v horní čelisti. Chybějící kost neumožňuje prořezání základů některých trvalých zubů. Proto je nutné ji doplnit. Prvním krokem je u ortodontisty provedení panoramatického RTG snímku zubů. Podle stupně prořezávání stálého špičáku a po konzultaci s plastickým chirurgem se dle poměrů v horní čelisti rozhodneme k implantaci (zasazení) kostního štěpu. Operace se provádí nejdříve v 8 letech pacienta, aby předčasným zaštěpováním nebyl zubní oblouk omezen v růstu, ale obvyklý věk se pohybuje mezi devátým až třináctým rokem života. Kousek kosti se odebere z kyčelní kosti z malého řezu v místech, kde ji můžeme pod kůží dobře nahmatat. V ústech se odhrne sliznice na zubním oblouku a mezi obnažené kosti se vklíní kostní štěp a překryje se okolní dásní sešitou vstřebatelnými stehy. Několik dnů po zákroku dostává dítě kašovitou stravu a při dobrém průběhu hojení je po 7 dnech propouštěno do domácí péče. Vstřebatelné stehy vypadávají samovolně obvykle do 3 týdnů po operaci. Do jejich vypadnutí dítě pravidelně vyplachuje ústa šalvějí či heřmánkem 5x denně nebo po každém jídle.

Informace k výkonu v rozštěpovém centru Kliniky plastické chirurgie FN USA

Informace k výkonu v rozštěpovém centru Kliniky plastické chirurgie FN USA

Zkušenosti z pohledu rodiče s implantací kostního štěpu si můžete přečíst v příspěvku ZDE

Trocha teorie a zkušenosti z pohledu rodiče ZDE

Ještě něco o operaci čelisti navíc ZDE

Doporučujeme ke zhlédnutí: Dokument ČT24 věnovaný rozštěpům obličeje a jejich léčbě

< Kliknutím se obrázek zvětší!

Zdroj: http://www.rozstep.cz/