Monika Sedinová – bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na léčebné postupy u pacientů s Pierre Robinovou sekvencí, která vyžaduje spolupráci mnoha odborníků, kteří být součástí multidisciplinárního týmu. Přesto, že to není časté a obvyklé, do tohoto týmu by se měl zařadit i fyzioterapeut, který by měl přispět ke komplexnějšímu přístupu a k poskytnutí kvalitnější péče pro pacienty s Pierre Robinovou sekvencí.
Bakalářskou páci Moniky Sedinové si můžete stáhnout zde: Bakalarska prace Monika Sedinova

Napsat komentář