Aneta Seidlová – ročníková práce

Cílem Anetiny ročníkové práce bylo přiblížit a zvýšit informovanost veřejnosti o rozštěpové vadě obličeje. Díky zvýšení informovanosti se zlepší začlenění rozštěpových dětí do společnosti a taktéž informovanost budoucích rodičů.

Toto téma ročníkové práce si vybrala díky vlastnímu prožití zkušenosti s touto problematikou. Práci rozdělila na část teoretickou a praktickou a je napsána tak, aby ji každý, i ten kdo o rozštěpech nikdy neslyšel, porozumě každému slovu.

Práci Anety Seidlové si můžete přečíst zde: Seidlová Aneta ročníková práce

Napsat komentář