Nikol Řezáčová – bakalářská práce

Nikol Řezáčová je jednou ze studentů, kteří se ve své bakalářské práci zaměřili na rozštěpovou problematiku z pohledu potřeby péče o dítě od narození až do ukončení léčby. Studovala UNIVERZITU PALACKÉHO V OLOMOUCI, FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH VĚD, Ústav porodní asistence

„Pro tuto problematiku je nejdŧležitější komplexní a dlouhodobá péče týmem specialistŧ, ale také rodiči, kteří významně ovlivňují vnímání rozštěpové vady u dítěte. Přes všechny nezbytné záležitosti spojené s léčbou mají děti s rozštěpem stejně jako děti zdravé, nejlepší předpoklady prožít šťastný plnohodnotný život.“

Bakalářská práce: Rozštěp rtu a patra u novorozenců a jejich další vývoj

 

Napsat komentář