Barbora Syrová – bakalářská práce

Barbora Syrová se ve své práci věnuje Zdravotně sociální problematice u dětí s rozštěpovou vadou obličeje. Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakultu.

Práce má teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá výskytem, příčinami, multidisciplinární léčbou rozštěpů, dále zdravotními a psychosociálními komplikacemi orofaciálního rozštěpu, ovlivňující kvalitu života samotných dětí. Ve výzkumné části byla použita kvalitativní metoda sběru dat a to technikou dotazníku.

Její práci si můžete prostudovat zde: Bakalářská práce – Syrová Barbora

Napsat komentář