Barbora Altnerová – bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na defekty orofaciální oblasti, především orofaciální rozštěpy, které často způsobují různé zdravotní komplikace, které je nutné řešit velmi záhy po porodu, a to invazivními metodami, protože neléčené mohou znamenat problémy ve vývoji jedince, obzvlášť ve vývoji řeči, a v neposlední řadě mohou mít také negativní vliv na jeho sociální přijetí.

Cílem práce je podat přehledný souhrn informací o defektech orofaciální oblasti, které působí problémy ve vývoji řeči dítěte a zmapovat úroveň péče o osoby s rozštěpovou vadou. Dále je cílem podpořit logopedickou terapii jakožto léčebnou metodu.

V teoretické části je popsána anatomie dutiny ústní a nosní, jsou zde vymezeny pojmy jako rozštěp nebo palatolalie a součástí je i popis nejběžnějších typů orofaciálních rozštěpů. Jsou zde nastíněny možnosti prenatální diagnostiky, ale i následné léčby, včetně operativních zákroků. Praktická část sestává z rozhovoru a dotazníků pro osoby, které s klienty s těmito defekty pracují, ať už jako odborníci, či dobrovolníci, nebo mají zatížení rozštěpem v rodině.

Bakalářskou práci si můžete stáhnout ZDE: Bakalářská práce Barbora Altnerova

Napsat komentář