Pavlína Klapušová – bakalářská práce

Pavlína Klapušová se ve své práci zaměřila na názory rodičů dětí s orofaciálními rozštěpy na rannou intervenci. Svou prací ukončila bakalářské studium na Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Katedry speciální pedagogiky.

Teoretická část pojednává obecně o rozštěpových vadách, jejich rozdělení a příčinách. Dále je zaměřena na rannou intervenci, multidisciplinární přístup, terapii atd.

Praktická část je zaměřena na zkušenosti rodičů s rannou intervencí u jejich dětí. Obashuje popis šetření – průběh, časový harmonogram, použitý dotazník a výsledky šetření a závěr.

Práci Pavlíny Klapušové najdete zde: Bakalářská práce Pavlína Klapušová

Napsat komentář