DILEMA?

Skutečně je možnost volby ukončit těhotenství kvůli nonsyndrovému obličejovému rozštěpu?

Sedím a čtu si příběh maminky rozštěpové holčičky. Krásný příběh. Zůstává mi Jana a Hynekv myšlenkách část věty: „návrh na ukončení těhotenství od lékařky na genetice.“  Proč? Protože s tím mám také zkušenost.

Trochu teorie

Umělé přerušení těhotenství upravuje v České republice zákon č. 66/1986 Sb. a vyhláška č. 75/1986 Sb.. Žena může na vlastní přání požádat o přerušení svého těhotenství do ukončeného 12. týdne.  Jedná se o placený zákrok provedený na žádost ženy. Ukončení těhotenství od 12. do 24. týdne má svá přesná specifika. Tyto výkony se dělají chirurgicky, vždy za hospitalizace v nemocnici a je možné provádět je jen na doporučení lékaře. Je nutno absolvovat podrobné vyšetření u specialisty – genetika, který toto doporučí. Bez tohoto doporučení nelze ukončení provést.

Co přesně je v zákoně a v prováděcí vyhlášce uvedeno?

zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
§ 5 – Ženě lze uměle přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.

vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství                             
§ 2
(1) Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody pro umělé přerušení těhotenství, je uveden v příloze této vyhlášky. Po uplynutí dvanácti týdnů délky těhotenství lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu, nebo že plod je neschopen života.
(2) Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení dvacetičtyř týdnů těhotenství.

Příloha – Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody k umělému přerušení těhotenství

Konec teorie

Hledám v příloze vyhlášky slovo rozštěp. Marně. Není tam. Je obličejovým rozštěpem ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu? Je obličejový rozštěp, nonsyndromový, závažný genetický důvod? Obličejový rozštěp má mnoho podob. Na wikipedii si můžete přečíst základní význam slova rozštěp  a nějaké další základní informace. Je to vrozená vada léčitelná. Já sama mám celkový oboustranný rozštěp a náš syn také. Vím, že je to léčitelná vrozená vada.

Před 28 lety jsem ve 24. týdnu těhotenství slyšela: „Vaše dítě má celkový oboustranný rozštěp. Napíšu Vám návrh na ukončení těhotenství, tady mi to podepište, že souhlasíte s potratem.“ Lékař odešel pro další posily, pro další lékaře. Nechal mě tam ležet, zmatenou, v slzách. Tým lékařů se na mě dívá, vidí, že mám za sebou léčbu rozštěpu a říkají mi, že život s rozštěpem je hrozný a že přeci nechci přivést na svět stejně postižené dítě. „Vy s tím máte nějaké zkušenosti, Vy máte rozštěp? Nebo někdo z Vašich blízkých, známých nebo Vaše dítě?“ Ptám se asi zbytečně, ne žádné zkušenosti nemají, protože normální život s rozštěpem se přece žít nedá. Nenechali by to jistě dojít tak daleko, nedopustili by, aby jejich dítě mělo rozštěp. Jeden mluví, ostatní pokyvují hlavou. Jaký tedy žiju život já do dneška, pomyslím si. Jen vrtím hlavou, že své dítě nedám. Nesouhlasím s potratem.

Jako by mi vmetli písek do tváře. Svoje dítě jsem uchránila, ale pochybnosti zůstaly. Každé zrníčko písku jsem musela sejmout z tváře, každé zrnko písku vyplakat z očí. Pochybnosti zmizely, až když jsem se očistila, vyplakala. Doufám, že jsem smyla všechny zrnka pochybností, doufám, že jsem nepředala pochybnosti synovi.

Bylo to už dávno, změnila se doba, lidé i režim, medicína dělá pokroky, ale některé věci zůstávají. Jak je možné, že dnes budoucí maminky slyší z úst lékařů návrh na ukončení těhotenství kvůli obličejovému rozštěpu, nonsyndromovému? Myslíte, že moje budoucí snacha uslyší na genetice větu: „napíšu Vám návrh na ukončení těhotenství“? Komu uvěří? Mně, svojí tchýni s rozštěpem nebo lékaři, vzdělané osobnosti v bílém plášti? Rozhodnutí se všemi důsledky je vždy na matce.

                                                                                         Jana Šibalová

 

Zdroj
https://www.vitalia.cz/clanky/chceme-jenom-dokonale-deti-ostatni-ukoncime/

Přečtete si také
http://www.rodina.cz/clanek10317.htm
https://www.modrykonik.cz/forum/o-tom-se-tezko-mluvi/potrat-ve-22tt-jak-to-zvladnout-/

1 komentář u “DILEMA?

  1. Paní Gábrlíková nám poslala reakci svého přítele, pana Bella, na rozštěpovou problematiku, která se dotýká i tohoto článku. Děkujeme 🙂
    Thank goodness that, with modern medicine, a cleft palate can be repaired. I am just sorry it took so much effort.
    It is a common enough ailment. Academy Award winner Joaquin Phoenix had it too, and look how successful and good looking he is today: http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-uploads-prod/2015/08/joaquin-phoenix.jpg

Napsat komentář