Ortodoncie v kostce

Aneb ortodontista u dětí s rozštěpem neléčí jen „křivé zuby“

Rozštěp obličeje má vliv na čelist a růst zubů. Záleží především na rozsahu rozštěpu. U izolovaného rozštěpu patra bude situace zcela jiná než u rozštěpu rtu nebo u rozštěpu celkového.

 •  U rozštěpu rtu zasahujícího i minimálně do čelisti a rozštěpu celkového mohou být zuby rotované, tvarově odlišné, chybět nebo být nadpočetné. Stav na mléčném chrupu bude pravděpodobně odlišný od zubů stálých. Je to důsledek špatného vývoje zubních zárodků v těhotenství.

  Mléčné zuby

  Mléčné zuby

 • Zkřížený skus. Především při rozštěpech celkových, kdy nedošlo ke spojení jednotlivých částí čelisti, může uvolněný maxiální segment kolabovat dovnitř. U oboustranných rozštěpů mohou oba uvolněné segmenty kolabovat dovnitř a premaxila se vyklánět ven a rotovat. Viz obrázky níže. Zuby čelistí tak nemohou vytvořit správný skus a dosedat na sebe.
  Nákres jednostranného rozštěpu cekového před suturou rtu a po ní, kdy kolaboval uvolněný segment horní čelisti (maxily)

  Nákres jednostranného rozštěpu cekového před suturou rtu a po ní, kdy kolaboval uvolněný segment horní čelisti (maxily)

  Nákres oboustranného rozštěpu celkového, kdy po operaci rtu kolabovaly za premaxilu oba segmenty a maxilu vytlačily dopředu.

  Nákres oboustranného rozštěpu celkového, kdy po operaci rtu kolabovaly za premaxilu oba segmenty a maxilu vytlačily dopředu.

 • Obrácený skus. Zhoršený růst horní čelisti může být dán geneticky, tíží rozštěpu a ranou suturu patra. V dětství je dobře maskován měkkými tkáněmi, v dospívání (od 9 – 10 let) se zvýrazňuje.

  Opačný zkus maskovaný v raném dětství tkáněmi

  Opačný skus maskovaný v raném dětství tkáněmi

Opačný zkus v době růstového spurtu

Opačný skus v době růstového spurtu

LÉČBA

Aby mohla být ortodontická léčba zahájena a být úspěšná, musí pacient splňovat dvě základní podmínky:

 •  Mít zdravý, ošetřený chrup. Ne u všech dětí se vinou rozštěpu podaří uchovat zuby zdravé. Vždy je však třeba, aby byl chrup pravidelně ošetřován stomatologem.
 • Dodržovat podmínky dlouhodobé léčby – pravidelné kontroly, péče o rovnátka, pravidelné nošení dle pokynů lékaře, zvýšená péče o chrup, úprava stravy.

Proč se s ortodontickou léčbou obracet na odborníka rozštěpového centra?

Jak zjistíte níže, ortodontista musí úzce spolupracovat s rozštěpovým týmem, zvláště pak s chirurgem a implantologem.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ORTODONTICKÉ LÉČBY

• První návštěva ortodoncie mezi 2 – 3 rokem – stanovuje se orientační plán léčby. V zahraničí je již několik let u celkových rozštěpů využívána předoperační terapie pomocí vyjímatelného aparátku, který se dává dítěti již několik dnů po narození. Jeho cílem je upravit rozštěpovou štěrbinu, tvar a postavení nosu do optimální pozice ještě před první operací a zlepšit tak její výsledek.

Novorozenec má rozštěpem oddělenou střední část čelisti (premaxilu) a "spadlý nosík". Díky předoperační terapii bude tato část obličeje upravena do vhodnější pozice.

Před zahájením předoperační terapie.

Miminko s apaátkem k úpravě rozštěpové štěrbiny a nosu před operací.

Miminko s aparátkem k úpravě rozštěpové štěrbiny a nosu před první operací. Díky této terapii je možné dosáhnoutlepšího výsledku.

aprátek "rovnátko" k předoperační terapii

Aparátek „rovnátko“ k předoperační terapii

Ve 4 letech spolupracující pacienti (např. s obráceným skusem) – léčba snímatelným aparátem

Čelist malých dětí rychle roste, proto je rovnátka (snímatelné aparátky) nutné často měnit. (rovnátka jednoho pacienta od 4 do 8let)

Čelist malých dětí rychle roste, proto je rovnátka (snímatelné aparátky) nutné často měnit. (rovnátka jednoho pacienta od 4 do 8let)

Mezi 6. – 11. rokem příprava na implantaci kostního štěpu (spongioplastiku) u pacientů, kde je čelist rozštěpem rozdělena – úprava zubního oblouku do co nejideálnějšího tvaru a oddělených části čelisti do co nejlepšího postavení ke vložení štěpu. Kostěný štěp, vložený do mezery v čelisti je pak oporou pro růst neprořezaných stálých zubů v místě rozštěpu. Po zákroku následuje další ortodontická léčba.

Léčba při vykažených zubech nemůže být provedena snímacím aparátem, který by nebylo možné uchytit

Tam, kde se mléčné zoubky nepodařilo udržet, nemůže být provedena léčba snímacím aparátem, protože ho není kde uchytit

Příprava čelisti před vložením štěpu do čelisti snímatelným aparátem.

Příprava čelisti před vložením štěpu do čelisti snímatelným aparátem.

 

Mezi 8.- 11. rokem (u pacientů, kterým byl vkládán kostní štěp, tak po zhojení) začíná léčba fixními aparáty k vyrovnání a posunu stálých zubů, úpravu skusu – hyrax, Delerova obličejová maska

Léčba pomocí hyraxu

Posun čelisti pomocí hyraxu – uvolnění místa pro rotované zuby.

Hyrax v kombinaci s fixním aparátem k posunu zubů do zubního oblouk

Hyrax v kombinaci s fixním aparátem k posunu zubů do zubního oblouk. Na špičácích jsou vidět háčky pro obličejovou masku.

Po ukončení růstového spurtu se na trvalém chrupu upraví postavení zubů – v případě, že zuby chybí, provede se příprava pro protetickou náhradu, implantát, můstek -chrup je již plně vyvinutý.

Pacient s rotovanými a chybějícími zuby na počátku orotodontické léčby

Pacient s rotovanými a chybějícími zuby na počátku orotodontické léčby

Po ukončení ortodontické léčby se zubní náhradou - zubním můstkem

Po ukončení ortodontické léčby. Chrup doplněn zubní náhradou – zubním můstkem

 

V případech, kdy dojde k zástavě nebo omezení růstu střední části obličeje a v čelistech jsou velké odchylky – obrácený skus nelze korigovat ortodonticky je nutná léčba chirurgická. Před tímto chirurgickým posunem čelistí (ortognátní chirurgie) i po ní je opět nutná léčba ortodontická.

Před chirurgickým posunem čelistí

Před chirurgickým posunem čelistí

Po chirurgickém posunu čelistí

Nákres posunu čelistí

Nákres posunu čelistí

Ortodontická léčba je dlouhodobá a musí být bezpodmínečně důsledně dodržovaná. Právě ortodontická léčba je z pravidla nejvíce zatěžující pro pacienta.

Ortodontická léčba končí většinou až v dospělosti pacienta (u pacientů, kdy je rozštěpem zasažena čelist). Pacient, chybí-li mu zuby, musí podstoupit ještě léčbu protetickou. Záleží na jeho rozhodnutí, zvolí-li zubní náhradu v podobě zubního můstku nebo implantátu. Vždy však je potřeba myslet na budoucnost. Zubní můstky mají omezenou životnost, je nezbytné obroušení okolních zubů, na kterých bude můstek uchycen. Je třeba počítat s tím, že můstek se bude muset po čase vždy vyměňovat za nový. U širších rozštěpů nemusí dobře držet, obroušené zuby mohou být vinou rozštěpové vady méně kvalitní. Implantáty zase vyžadují náročnější a bolestivou přípravu čelisti (často doplnění chybějící kosti umělým materiálem) a jsou náročné i finančně. Jejich životnost je však dlouhodobá. Zkušenosti s doplněním chrupu implantáty při rozštěu obličeje si můžete přečíst v článku Co obnáší implantologická léčba. Pacient by se s touto léčbou měl obracet vždy na odborníka, který má zkušenosti s protetickou léčbou rozštěpových pacientů.

Další informace najdete na našem webu v části ORTODONTICKÁ LÉČBA, a nebo vám rádi zašleme našeho průvodce léčbou – Pro tvůj šťastný úsměv.

Informace o léčbě rozštěových vad obličeje od narození do dospělosti.

Informace o léčbě rozštěových vad obličeje od narození do dospělosti.

Napsat komentář