VARIANTY – Škola pro všechny

Minulý týden (3.10.2017) jsme byli přizváni k veřejné debatě nazvané „Škola pro všechny“, kterou pořádaly Varianty – vzdělávací program Člověka v tísni, o.p.s. Probírala se témata, která se týkala inkluze a integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami či jinak znevýhodněných dětí.

Nad otázkami: „Jakým výzvám čelí žáci a studenti se znevýhodněním na různých stupních škol? Jakou roli hraje při inkluzi spolupráce s rodiči? Jak se proměňuje práce s různorodým kolektivem žáků ve školách?“ diskutovali Mgr. Ivana Horváthová, PhD., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého; Mgr. Magdalena Bořkovcová, speciální pedagožka, ZŠ  Lyčkovo náměstí v Praze, David Pham, student oboru Sociální činnost na Střední škole Jedličkova ústavu a naše členka Ing. Hana Hlavínová Malyková, Šťastný úsměv, z. s. – nezisková organizace pomáhající dětem s rozštěpem.

Ač máme pocit, že se nás toto téma týká spíše okrajově, pozvání jsme do pražské kavárny rádi přijali. Domníváme se totiž, že děti s obličejovým rozštěpem zvládají školní docházku bez větších obtíží v rámci běžného procesu žák – učitel – rodič – spolužáci, ale občas se mohou vyskytnout problémy, které pramení z viditelné odlišnosti, z náročnosti dlouhodobé léčby či limitů, které s sebou rozštěpová obličejová vada u některých přináší. Nicméně se jedná o situace a problémy, které jsou řešitelné, které je třeba brát jako výzvu a nebát se o nich mluvit.

Část debaty je k dispozici ke zhlédnutí ZDE

Jak jste tyto potíže a výzvy zvládali či zvládáte Vy, podělíte se s námi o ně? Nebo je berete jako osobní selhání a necháte si je pro sebe, uzavřené ve své pomyslné 13. komnatě? Pojďme společně odkrývat další tabu, která jsou s obličejovým rozštěpem spojována! Napište svůj názor do komentářů nebo na náš facebookový profil

Pro všechny, kteří se u dětí potýkají pro rozštěpovou vadu se školní docházkou, přidáváme kontakt na paní doktorku Horváthovou. Není jen akademička, ale aktivně se věnuje praxi a je ochotná pomoci, poradit, předat další kontakty na další odborníky apod. Je speciální pedagožka věnující se surdopedii.

Na závěr děkujeme našim členkám Haně Hlavínové Malykové a Lence Bustové za vynikající reprezentaci spolku a přispění ke zlepšení informovanosti společnosti o vrozené vývojové vadě obličejovém rozštěpu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Martina Kolísková. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář