DÍTĚ STŘELEC

Střelci nikdy nedospějí. Podívejte se na vaši malou holčičku. Mává na vás svým srdcem jako přátelský ovčák. Váš syn na vás mává svým srdcem stejně nadšeně a zoufale potřebuje, abyste ho měla ráda pro jeho upřímnost. Když lidé neodpovědí těmto dětem na pozdrav, jejich malá srdce se sevřou zklamáním. Střelci jsou šťastní hraví miniaturní klauni, kteří se smějí se slzami v očích, když jsou odmítnuti. Dokonce i nemluvňata projevují svoji slunnou povahu a touhu po kamarádství. Když necháte toto dítě o samotě, bude plakat, ale jakmile přemístíte jeho kolébku do místnosti, kde se baví a smějí dospělí, při hřejivém zvuku lidských hlasů spokojeně usne. Jeho sny jsou o to sladší, že je obklopeno útulnou známou atmosférou milujících a šťastných lidí. Později se patrně bude vzdalovat rodinným poutům, ale v dětství potřebuje bezpečí lidských zvuků, pohledů a pachů, stejně jako novorozené štěně potřebuje mít v košíku váš starý svetr, do kterého by se zkroutilo do klubíčka. Pokud je takový těsný kontakt s lidmi malému Střelci odepřen, stáhne se do sebe a může se stát sarkastickým. Potom si najde nějakou náhražku. Třeba roztrhanou deku, polštář nebo plyšového medvěda s ukroucenýma ušima a chybějícím čumákem, ale pro něj představuje bezpečí. Mnohem raději by dal přednost vám.

Chlapec narozený ve Střelci projeví svou bezstarostnou náladu výletem do přírody s podomácku vyrobeným rybářským prutem a plechovkou žížal, bosý a vesele si pohvizdující. Promluví s každým, koho potká, a v patách má svého věrného psa. Střelci jsou v dětství neformální a nikdy z toho nevyrostou. Děvče možná projde obdobím rozpustilosti a vy jí budete neustále připomínat, aby se „chovala jako dáma“. Ovšem tito chlapci a dívky mají vlastní představu o „malé dámě“ a „gentlemanovi“. Začíná to upřímností. Holou, nepřikrášlenou, krutou upřímností. Vybrousili ji do dokonalosti a totéž očekávají od vás – nebo uvidíte. Co uvidíte? Nebo odmítnou být poddajní malí otroci, kteří vyhoví každému rodičovskému rozmaru.

Vaše autorita se může stát pro toto upřímné zvídavé dítě terčem výsměchu. Pokud je přesvědčeno, že váš příkaz má logický podklad, poslechne bez reptání. Příkazy rodičů však musí projít procesem zkoumání, a pokud tímto testem neprojdete s dobrou známkou, máte smůlu. Budete před dítětem i mávat svou autoritou a ono na vás bude na oplátku mávat svou upřímností a vzdorem. Jste-li spravedlivá a zkusíte být stejně čestná jako dítě, naučí se respektovat vaše pravidla.

Když víte, že máte pravdu, musíte být neústupná, ale poskytněte mu solidní vysvětlení. Když se zmýlíte, budete muset přiznat chybu i svou hloupost. Musíme připustit, že rodiče často trvají na dodržování pravidel, která si vymysleli, protože se jim hodí, ne protože jsou pro dítě prospěšná. Střelec tuto nečestnou hru vycítí na míle daleko. V tom případě se mu chřípí chvěje jako ohaři a svaly mu cukají hněvem pramenícím ze spravedlivého rozhořčení. Raději si zvykněte mu v klidu vysvětlit všechny příkazy, nebo se připravte na tvrdohlavost, která tváří v tvář nespravedlivému trestu nebude jevit známky obměkčení.

Matky prosincových dětí často používají rčení „zvědavost zabila kočku“. Střelcova zvědavost je nekonečná. Den začíná otázkou a večer usíná opět s otázkou na rtech. Když jsou tyto děti malé a učí se teprve mluvit a prozkoumávají celý ten velký svět, kladou otázky: „Proč to bolí, když sáhnu na sporák?“

Proč mi po sladkostech vypadají zuby?“ „Proč mám po mrkvi kudrnaté vlasy?“ „Proč musím psát Ježíškovi, když má tak kouzelnou moc?“ „Proč na tebe táta mrkal, když jste mluvili o druhých líbánkách, a co jsou to líbánky?“ Otázky budou pokračovat od snídaně přes oběd až do večeře. „Proč jste s tátou říkali, že děda by zobal zrní z ruky? Je děda slepice?“ „Proč ti můj plyšový medvěd řekl, že jsem snědl sušenky? Proč na mě nemluví a na tebe jo?“

Vidíte, že většina otázek se snaží odhalit pokrytectví a povýšenost dospělých nebo přímo jejich lhaní. Moc vám nepomůže, když se hned naježíte a začnete křičet: „Buď zticha! Jestli řekneš ještě jednou ,proč`, dostaneš výprask. Neopovažuj se to slovo znovu říct.“ Vtom dostanete od malého Střelce ránu přímo mezi oči, když se ozve jeho jasný hlásek: A proč ne?“

“ Později, když povyroste, uslyšíte otázky: „Proč musím být doma v určitou hodinu, když říkáš, že mi důvěřuješ?“ (a vy mu budete důvěřovat nebo byste alespoň měla). „Proč záleží na tom, co si lidi myslí? Záleží ti víc na lidech než na mně?“ To je obzvlášť obtížná otázka. Radši začněte trénovat odpověď, dokud je ještě v plenkách. Teenager v tomto znamení nikdy nestráví pravidla založená víc na společenských mravech než na starostech o jeho dobro. Samozřejmě existují některé rozumné logické odpovědi podporující vaše naléhání, aby dítě dodržovalo jisté společenské zvyklosti. Týkají se hodnoty dobré pověsti, ale dobře si je nacvičte a dbejte na to, aby zněly pravdivě.

Staré varování, že „když jsou děti malé, šlapou vám na nohy, když vyrostou, pošlapou vám srdce,“ mohlo být napsáno o Střelci. Nemá cenu to zapírat. Toto dítě je nešikovné, ne-li přímo neohrabané. Mějte vždy po ruce peroxid a náplast. Bude vám pořád šlapat na nohy, na hadr, kterým vytíráte, na vysavač a na všechny dobré úmysly. Zřejmě budete mít chronicky bolavý palec u nohy i vaše ego. Ale to není nic ve srovnání s bolavým srdcem, až vám na ně jednoho dne váš syn či dcera mocně dupne. Silná touha po volnosti zahrnuje i nespoutanost rodinnými svazky. Tyto děti se osamostatní nezvykle brzy

A někdy se neozvou po dlouhá období. To vám může způsobit , značně bolestivá rýpnutí v hrudní oblasti. Nejlepším lékem na takové rodičovské srdeční potíže je dohlédnout na to, aby se i dítě ještě v raném věku naučilo si vás vážit pro váš smysl pro čest a toleranci. Jste-li úzkoprsá a máte předsudky, uvidíte ho jen o prázdninách, pokud vůbec. Pokud se však vystříháte soudit jeho přátele podle jiných měřítek, než je jejich opravdová hodnota – a dokážete-li, že věříte v jeho slušnost a v jeho sny, přijde domů, aby obnovilo svou lásku a k spokojenosti vašeho srdce vám zakopne o nohy. Jinak zůstane někde v dálce se svou dekou, polštářem nebo medvědem ve formě nových přátel, kteří ho přijímají takové, jaké je, a věří v ně.

Milostné city se u těchto dětí probudí dost brzy. Dívky to patrně nebudou brát moc vážně, jenom testují svou ženskost, pokud je však nesprávný rodičovský přístup nedonutí využívat schůzky s chlapci pro pocit bezpečí, který doma postrádají. Kluky bude asi třeba o těchto věcech předem poučit, aby potom nebylo pozdě bycha honit.

Učte tyto děti hospodárnosti. Budou utrácet peníze, jako kdyby to byly jen kousky papíru, což – jak zjistily – jsou. Budou se muset poučit, že utratí-li kapesné, víc nedostanou. Jestliže si za peníze na obědy koupí komiksy, ať si po zbytek týdne nosí do školy chleba s máslem. Asi to zní trochu krutě, ale je to nutné. Jednou vám za to ještě poděkují.

Děti obou pohlaví budou pravděpodobně chodit rády do školy. Díky všestranné inteligenci a nezměrné zvídavosti pro ně bude učení fascinující hrou za předpokladu, že jejich zájem nezadusí příliš mnoho nudné rutiny, striktních nařízení a zkostnatělých studijních metod. Čím bude vzdělávací proces pokrokovější, tím lepšími a spokojenějšími studenty se stanou. Jsou neposedné, proto omezování pohybu i hýřivé obrazotvornosti brzy zničí jejich motivaci, bohužel někdy i trvale. Děti Střelci, které měly přísné netolerantní učitele nebo které se staly obětmi učebních metod postrádajících fantazii, mají tendenci nedokončit školu a místo toho jdou pracovat.

Důvěra mladému Střelci se vyplatí. Pokud v něj věříte, ni kdy nebude podvádět. Pokud ne, mohl by si myslet, že na tom nezáleží. Když mu nikdo nevěří, proč by se měl o něco pokoušet?

Také asi bude mít hluboký zájem o náboženství. Patří sem chlapci a dívky, kteří se v útlém věku rozhodnou stát se knězem nebo jeptiškou nebo rabínem či misionářem v daleké zemi. Jak rostou, začínají zpochybňovat dogmata a v neustálém hledání pravdy mohou změnit víru nebo příslušnost k církvi. Mladé Střelce rovněž přitahují mírové sbory. Lbí se jim poznat svět a přitom mít příležitost uplatnit svůj idealismus. Střelec bez příčiny za něco bojovat je jako pes bez kosti. Boj za ideály rozvíjí jejich sílu. Bez kosti může štěně roztrhat gauč nebo židli na kousky. Bez hodnotného cíle se mladý Střelec může zakousnout do nějakých myšlenek s takovou vervou a fanatismem, že nenapravitelně roztrhá na kousky svou budoucnost.

Oči má s důvěrou upřené na hvězdy a při namáhavé cestě občas upadne, když si nevšimne kamenů na cestě. Je to nezávislý, upřímný malý Střelec. Poskytněte mu hodně prostoru na střílení z luku. Potřebuje cítit trávu pod bosými chodidly, kapky deště na tváři a musí péci své sny v slunečním žáru, dokud nejsou hotové. Mává na vás svým optimistickým mladým srdcem. Zamávejte mu.

Obrázky zdroj: najdise.cz, kvety.cafe.cz, designphotos.cz, profimedia.cz, lucymaroszova.blog.cz, pixmac.cz, mojenozky.cz

Napsat komentář