SLAVNÉ OSOBNOSTI S ROZŠTĚPEM – DÍL II.

Louis Wain (1860 –1939) byl anglický umělec, známý díky svým kresbám, ze kterých na nás zhlížejí magické kočičí oči. Narodil se v Londýně jako prvorozený a jediný syn ze šesti dětí. Měl rozštěp rtu a lékaři ho nechtěli poslat do školy dříve, než mu bylo deset let. Tamale velmi často chyběl. Jako mladík obvykle chodil za školu a strávil mnoho času procházkami kolem Londýna. Později studoval umění na West London Schoolof Art a po studiu zde také vyučoval. Ve dvaceti letech ale odešel, aby podpořil svou matku a sestry po otcově smrti.

Školskou profesi Wain brzy vyměnil za život nezávislého umělce. Specializoval se na kresbu zvířat a krajin. Pracoval i pro pár významných časopisů. Během 80. let jeho kresbyzahrnovaly detailnější ztvárnění domů na venkově a statků, spolu s chovem ovcí. V této době obsahovala jeho díla širokou škálu zvířat a snažil se zachytit všechny tvory, které se objevili v jeho životě.

Když mu bylo 23 let, oženil se s Emily Richardson, vychovatelkou své sestry. Ta však záhy onemocněla rakovinou prsu. Aby svoji ženu rozveselil a rozptýlil, naučil Wain jejich kocoura Petera spoustu triků  – například nosit brýle a předstírat, že umí číst. Od té doby se Wain věnoval téměř výhradně kresbě s motivem koček, které měly lidské rysy nebo byly vyobrazeny v mnoha rozlišných situacích.

Jeho dílo tehdy proslulo především díky pohlednicím a plakátům, které si anglická veřejnost velmi oblíbila. Navzdory tomu byl ovšem Wain za svého života velmi chudý a nemajetný. Příčinou byla především Wainova důvěřivost, roztržitost a přílišná skromnost. Mnohokrát se nechal podvést a často se stávalo, že své práce neopatřilautorskými právy.

Po smrti manželky v roce 1887 odcestoval do New Yorku, kde se setkal s nepochopením a do Evropy se vrátil jako téměř nemajetný. Po návratu ho navíc silně zasáhla smrt jeho matky. Propukla u něho zákeřná nemoc schizofrenie, která se také odráží v jeho pozdním díle.

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_Wain_-_Lascelles.png

http://dangerousminds.net/comments/louis_wain_the_man_who_drew_cats

http://miscellaneous-pics.blogspot.cz/2012/01/louis-wain-5-august-1860-4-july-1939.html

 

JürgenHabermas(*1929) je německý filozof a sociolog a řadí se mezi nejvlivnější současné světové myslitele. Bývalý člen Franfurktské školy, od které se později vzdálil, se zabývá sociologickou teorií a estetikou, ale i epistemologií a filozofií náboženství. Jeho práce ovlivnily nejen filozofii, sociologii a komunikační studia, ale též politické myšlení. Habermas se účastnil všech velkých německých teoretických debat a často se v tisku, například v týdeníku Die Zeit, vyslovuje k politickým kontroverzím.

Narodil se s rozštěpem patra, což je lehce patrné i z jeho řeči. Jednou se ho jeden dotěrný novinář zeptal, zda to není důvod jeho neochoty vystupovat v médiích. Habermas toto tvrzení popřel s tím, že chce mít svoje soukromí.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JuergenHabermas_retouched.jpg

 

 

Rita MacNeil(1944) se narodila v Kanadě. I přes rozštěp patra se stala velmi slavnou a uznávanou folkovou a country zpěvačkou. Největší úspěch slavila v roce 1987 se svým hitem „Flying On YourOwn“ a o tři roky později ve Velké Británii oslovila širokou veřejnost písní „Working Man“.

Její cesta k úspěchu však nebyla lehká. Operaci patra prodělala v pozdějším věku a přinesla si z něho psychické trauma. Její první láska ji zanechala zlomené srdce a donutila ji předčasně dospět, protože zůstala sama s dítětem. Její velkou oporou jí byla matka, které velice ráda zpívala. V Ritině dětství to byl dokonce jediný člověk, před kterým se nebála zpívat. V hodinách zpěvu na škole se natolik styděla, že jen otevírala pusu a zpěv jen předstírala.

I přesto, že se pokoušela několikrát bezúspěšně nastartovat svoji pěveckou kariéru, nevzdala to. Nevzdala to ani po velmi neúspěšném manželství, když zůstala sama se dvěma dětmi. Zlom v její kariéře nastal v roce 1971, kdy byla motivována feministickým hnutím natolik, že napsala několik úspěšných písní s touto tématikou.  Hudba se jí stala vším. Jednou řekla: „Kdykoli zpívám, cítím se silnější. Hudba je tím nejlepším lékem.“

 

http://schools.ednet.ns.ca/avrsb/746/dfmacdon/files/mrhs8ch/socialstudies/canadianartandartists/jamesandlucy/farew2nsritamacneil.htm

http://www.google.cz/imgres?q=Rita+MacNeil&um=1&hl=cs&sa=N&tbm=isch&tbnid=TZs4n24SQYJblM:&imgrefurl=http://www.novanewsnow.com/article-335554-Rita-MacNeils-Salute-to-Mothers-Day-in-Liverpool.html&docid=LKGQKIL9zGPzFM&imgurl=http://www.novanewsnow.com/media/photos/unis/2009/05/10/photo_384508_resize.jpg&w=445&h=600&ei=ErFLUIGLJs75sgbOvIH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=279&dur=617&hovh=261&hovw=193&tx=100&ty=127&sig=110626693948799669820&page=1&tbnh=140&tbnw=104&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:0,i:117&biw=1333&bih=645

 

I v další části našeho seriálu se opět setkáte se zajímavými osobnostmi z různých oborů lidské činnosti.

 

Napsat komentář