VÁNOČNÍ TRADICE – ADVENTNÍ VĚNCE

Strojení adventního věnce patří k relativně mladým, zato velmi oblíbeným vánočním zvykům.

Kořeny tradice sahají do první poloviny 19. století. V Rakousku a Německu jsou adventní věnce prvními posly blížících se vánočních svátků.

Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z bohatého přístavního města Hamburku. Teolog Johann Heinrich Wichern tehdy nade dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počátku adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj upevnili jednu zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička, do které mohli zbožní věřící házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze severního Německa se zvyk rozšířil do dalších krajů především zásluhou evangelického hnutí mládeže.

Mezi dvěma světovými válkami pronikl za hranice německy hovořících zemí. Adventní věnce se už vyřezávaly nejen ze dřeva a barvily na zeleno, ale zhotovovaly se také ze zelených větviček jehličnanů. Klasické adventní věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech (počátek 21.století) je nahradily věnce které se kladou přímo na svátečně upravený stůl.

Symbolika věnců

Živé adventní věnce symbolizují věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřuje jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomíná Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.

Postupné zapalování čtyř adventních svící se stalo malou slavností téměř všech křesťanských rodin.

Protože liturgickou barvou je pro dobu adventu fialová, jsou svíčky na adventních věncích většinou fialové. Některé adventní věnce zdobí růžové svíčky, nebo jedna růžová a tři fialové. Růžová je totiž barvou rouch, oblékaných při mši třetí adventní neděle. Symbolizuje předvánoční radost z blízkého příchodu Spasitele. Růžová svíčka se většinou zapaluje vždy o třetí adventní neděli, kterou věřící znají jako Gaudete (Radujte se).

 

Dnes se tyto věnce objevují už i ve většině našich domácností a jsou vyráběny z různých materiálů, záleží na fantazii tvůrce. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné

 

 

 

Obrázky zdroj: fler.cz, novinky.cz, banksia.cz, blesk.cz, matama.blog.cz

Napsat komentář