TÁTA NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

V posledních letech velmi často odcházejí na rodičovskou dovolenou nejen ženy, ale i muži. Stále častěji potkávám ve všedních dnech v dopoledních hodinách tatínky s kočárky a pokaždé mne napadají stejné otázky.

 • Proč se počet mužů na rodičovské dovolené neustále zvyšuje?
 • Není možné vnímat tuto skutečnost jako jistý trend?
 • Je vždy zcela nezbytné, aby matka musela od dítěte odejít?

Velkou roli zde zajisté hraje boj o rovnoprávnost. Ženy celá desetiletí usilují o to, aby nebyly diskriminovány. Požadují, aby byla dělba práce v domácnosti a kolem dětí spravedlivá. Mají potřebu se realizovat a být nezávislé.

V přiměřené míře tyto tendence chápu a za některé změny v této oblasti jsem vděčná. Ale zároveň je to velice citlivé téma. Po stránce duševní i fyziologické je přece přirozenější, aby se o kojence a následně batole starala především jeho matka. Proč asi příroda zařídila, aby ženy přiváděly na svět děti?

Zájmy dítěte by měly být respektovány a zohledněny v první řadě.

Může táta nahradit mámu?

Přibližně čtyřicet týdnů spolu matka i dítě tráví veškerý čas. Dítě zná důvěrně tlukot jejího srdce, její hlas a vůni. Po narození je mu tedy logicky právě matka tou nejbližší osobou. Postupně si díky tomuto vztahu začíná uvědomovat vlastní existenci a později se na jeho základě začíná rozvíjet jeho osobnost. Dokáže tohle všechno plně nahradit otec?

Setkávám se s tvrzením, že muži tuto roli náhradní matky zvládají prakticky bez sebemenších obtíží. Pečují o dítě podobně jako ženy, dokonce jsou daleko kreativnější, ať již v dobrém či špatném slova smyslu.

Většina otců tuto etapu hodnotí jako velmi pozitivní zkušenost a na rodičovskou dovolenou by se vrátili i při dalším dítěti.

Co se týče péče o domácnost, která nepochybně k mateřské dovolené patří, zde velmi často pokulhávají. Matka přicházející ze zaměstnání má na rozdíl od mužů ve většině případů na starosti všechny domácí práce včetně vaření. Velmi často bývají ženy unavené, protože po náročném dni se snaží dohnat promeškaný čas s dítětem. Není to sice pravidlem, ale je to velice běžné.

Proč chcete být tátou na rodičovské?

Důvod, proč muž zůstává na rodičovské dovolené, silně ovlivňuje kvalitu péče o dítě.

Existují rodiny, kde si pár pořizuje potomka, aniž by si to žena sama výslovně přála. Muž na ni tlačí a ona se pod tímto tlakem a tlakem společenských konvencí podřizuje. Pokud se její přístup nezmění ani po porodu dítěte, je jistě lepším řešením, aby o dítě pečoval otec. Děti jsou velice senzitivní a nucené mateřství nemá příliš dobrý vliv na jejich socioemocionální rozvoj.

Před několika lety nebylo zcela běžné, aby muž doprovázel ženu na ultrazvuková vyšetření, držel ji za ruku na porodním sále, koupal miminko nebo jezdil s kočárkem. Tyto změny vnímám jako velice pozitivní.

Velmi častým důvodem bývá ekonomická situace rodiny – partneři se rozhodují podle toho, co je pro ně finančně výhodnější. Pro tyto důvody nemám velké pochopení, v tomto směru jsem konzervativní a přikláním se spíše ke klasickému modelu. Existují však situace, kdy není jiná možnost, například pokud je partner nezaměstnaný či z určitého důvodu nemůže pracovat.

Zde se žena nachází ve svízelné situaci a často bývá deprivována tím, že nemůže být doma s dítětem. Pronásledují jí výčitky svědomí a trápí se, že přichází o fyzický kontakt a důležité okamžiky s ním.

Dvě strany mince

Zajímavý je rozdílný pohled mužů a žen na otce na rodičovské dovolené. Muži většinou považují jiné muže v této roli za podivné, méněcenné či dokonce pochybují o jejich orientaci. Naopak ženy tyto muže shledávají jako velice přitažlivé a obdivují je. S obdivem se mohou setkat i na veřejných místech – takový tatínek na dětském hřišti bývá maminkami doslova obletován.

Jak svou životní etapu „na rodičovské“ bilancují samotní muži? Většina z nich tuto etapu hodnotí jako velmi pozitivní zkušenost a na rodičovskou dovolenou by se vrátili i při dalším dítěti. Předcházející strach z nezvládnutí této role se ukazuje jako neopodstatněný.

Pozitiva

 • Životní změna
 • Upevnění vazby mezi otcem a dítětem: mužům dělá dobře, pokud se dítě obrací v první řadě na ně
 • Lepší pochopení partnerky a žen obecně
 • Odpočinek od zaměstnání a získání lepší chuti k práci
 • Více času na vlastní zájmy a koníčky
 • Možnost doplnit si vzdělání
 • Příjemný polední spánek

Negativa

 • Pečovat o dítě a přizpůsobit se novému režimu dle dítěte je pro řadu mužů náročné
 • Ostych před ostatními muži a okolím
 • Časté nepochopení starší generací (především ze strany mužů)
 • Někdy dochází ke konfliktům s partnerkou: žena závidí muži čas strávený s dítětem

Změna rolí

Společnost se neustále mění a proměňuje se i institut rodiny. Stále častějším trendem je soužití nesezdaných partnerů i s dětmi či celkové oddalování plození potomků. Je možné, že i vzrůstající počet mužů na rodičovské dovolené je jedním z trendů moderní rodiny.

V každém případě je to dobrovolná volba obou partnerů. Každý z nich se rozhoduje na základě své individuální situace. Zájmy dítěte by však měly být respektovány a zohledněny v první řadě.

Jako se mění postavení ženy v rodině, tak se i celkově změnila role muže. Dnešní muž se aktivně zapojuje nejen do samotného plození dětí, jak tomu bylo dříve. Prožívá se ženou daleko důvěrněji celé těhotenství, aktivně se účastní porodu a následně péče o dítě.

Před několika lety nebylo zcela běžné, aby muž doprovázel ženu na ultrazvuková vyšetření, držel ji za ruku na porodním sále, koupal miminko nebo jezdil s kočárkem. Tyto změny vnímám jako velice pozitivní. Muži si žen více váží, prohlubuje se vztah nejen mezi otcem a dítětem, ale i mezi oběma partnery.

Lucie Kalafutová

Zdroj: psychologie.cz

Jak vidíte tátu na rodičáku vy? Maminky, svěřily byste mu tuto roli? Tátové, šli byste do toho?

Napsat komentář