Stabilizoval tým léčící rozštěpy obličeje

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. se narodil 9. 11.1953 v Kyjově. Je významným českým Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.plastickým chirurgem uznávaným doma i v zahraničí. Od roku 1995 je přednostou Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, kde pod jeho vedením působí špičkoví lékaři v oboru plastická chirurgie a stabilizovaný tým, který se věnuje léčbě rozštěpů obličeje. Klinika je jedním ze dvou vysoce specializovaných pracovišť v ČR zaměřujících se na jejich léčbu.
Dětství prožil Jiří Veselý v Brně a u babiček v Kyjově. Nejprve byl ovlivněn rodným krajem natolik, že přemýšlel o studiu zemědělství, ale v posledním ročníku gymnázia se rozhodl pro studium medicíny. Nastoupil na Lékařskou fakultu v Brně a ve třetím ročníku se začal zajímat o chirurgii a ve čtvrtém ročníku začal chodit vypomáhat na Kliniku plastické chirurgie FN U sv. Anny jako studentská vědecká síla a věnoval se nácviku mikrochirurgické techniky operování s operačním mikroskopem. Uvědomil si, že právě v oboru plastická chirurgie může uplatnit svoje výtvarné dovednosti a nadání. Úspěšně dokončil lékařskou fakultu a promoval v roce 1979. Nastoupil na I. chirurgickou kliniku FN U svaté Anny v Brně, kde působil do roku 1982 jako sekundární lékař. Vždy se zajímal o plastickou chirurgii a mikrochirurgii, ale práce na všeobecné chirurgii se mu líbila a chtěl u ní zůstat. Jeho zájmu a zručnosti chirurga si všiml profesor Bohumil Potrusil a doporučil jej na uvolněné místo mikrochirurga Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Od roku 1995 je zde přednostou.
Jiří Veselý složil atestaci z chirurgie v roce 1983 a z plastické chirurgie v roce 1988. V roce 1995 se stal přednostou kliniky se zaměřením na rekonstrukční mikrochirurgii, vrozené vady rukou, traumatologii, onkologii, zejména hlavy a krku, transsexualitu a rekonstrukci prsou po ablacích. Docenturu obhájil v roce 1996 a profesorem byl jmenován v roce 2003. Na základě mezinárodních operačních kurzů preparací laloků na kadáverech a mikrochirurgických dovednostech získal v letech 1989-1996l kontrakt hostujícího profesora na třech italských univerzitách v Římě, Catanii, Perugii, kde prováděl první mikrochirurgické operace a později kontrakt na universitách v Miláně a v Sassari. Věnuje se pedagogické činnosti na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, je členem akademického senátu a vědecké rady. Je členem v českých i mezinárodních organizacích, které sdružují certifikované plastické chirurgy. Ve společnosti ČSPCH (České společnosti plastické chirurgie) je členem výboru společnosti a po dvě období byl také jejím předsedou. Dále je členem ve společnostech ISAPS (The International Society of Aesthetic Plastic Surgery – Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii), IPRAS (Mezinárodní společnost pro plastickou a rekonstrukční chirurgii), ČSCR (Česká společnost chirurgie ruky), ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) a SEC (Společnost estetické chirurgie).
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně se pod jeho vedením stala mezinárodně známým a uznávaným pracovištěm, kterým prošly desítky stážistů, pro něž se právě toto pracoviště stalo vzorem. Součástí kliniky je rozštěpové centrum, kde poskytují na vysoké úrovni komplexní, multidisciplinární péči o pacienty s rozštěpy obličeje. Jiří Veselý stabilizoval tým, který se věnuje léčbě rozštěpových vad.

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny
Telefon +420 543185611
Email: jiri.vesely@fnusa.cz

Zdroj:
http://zdravi.e15.cz/rozhovory/predstavujeme/326398
http://www.plasticka-chirurgie-berkova.cz/historie/
www.plasticka-chirurgie-berkova.cz

ZEPTALI JSME SE

Neziskovou organizaci Šťastný úsměv, z.s. a jeho činnost jsme nemuseli panu přednostovi představovat. Děkujeme, že ochotně odpověděl na naše otázky.

Plastická chirurgie je nedílnou součástí léčby pacientů s rozštěpy obličeje. Rozštěpové centrum jako komplexní léčba pacienta tzv. rozštěpovým týmem lékařů (ortodoncie, foniatrie, ORL, logopedie, protetika…) je od 50. let nedílnou součástí kliniky, kterou již více než 20 let úspěšně vedete. Jaké výhody přináší pacientovi léčba týmem lékařů pod jednou střechou a samozřejmě jaký je přínos pro lékaře?

Léčba rozštěpových pacientů chirurgická, ortodontická a foniatrická byla tradicí na našem pracovišti od jejího založení na konci 40. let minulého století. Byl stabilizován široký lékařský i technický tým rozštěpového centra, ze kterého vystoupila MUDr. Vokurková a v Dětské nemocnici později přičleněné k FN Brno Bohunicích, začala operativu novorozenců. Výhoda širokého týmu je jednak v zastupitelnosti, jednak v komplexnosti ošetření, vyšetření a léčbě, což znamená, že při jedné návštěvě jednoho pracoviště je provedeno mnoho užitečných úkonů. Lékaři, kteří spolupracují v rámci týmu, tak získávají bezprostřední informace, která modifikuje léčbu.

Vaše klinika se drží mezinárodně uznávaného protokolu pro léčbu rozštěpů, tedy první operace rtu od 3. měsíce věku přesto, že mnoho rodičů v ČR volí nyní variantu první operace po narození. Klinika tím ztratila mnoho pacientů i přesto, jak má skvělý tým plastických chirurgů, kteří se rozštěpům věnují. Čím to podle Vás může být, že stejná situace nenastala v zahraničí? Pokud vím, tak nikde v zahraničí není procento dětí operovaných neonatálně nijak vysoké. (Snad kromě Slovenska, kde dosahuje asi 50%).

Odpověď je prostá. I když léta praxe ukázala, že výsledky neonatálně operovaných nejsou lepší než těch ve 3 měsících, rodiče dávají přednost pracovišti, které je navázáno bezprostředně na porodnice a dítě s operovaným rozštěpem rtu nebo i patra se vrátí z porodnice do domova už s menší kosmetickou vadou než je rozštěp samotný. Rodiče tak i riskují větší zátěž novorozence probíhající dlouhou operací, také že jizvy a operační chyby mohou být horší než u operací ve 3 měsících.

Určitě souhlasíte s názorem, že pacient a lékař si vzájemně musí důvěřovat. Ve Vašem oboru to platí dvojnásob. Je náročné tuto vzájemnou důvěru vybudovat?

Dnes pacienti i příbuzní přicházejí orientovaní o povaze a náročnosti léčby cestou internetu a důvěra se získává lehce, ale také lehce se může ztratit.

Jestli dovolíte poslední otázku… Plastická chirurgie je stále na vyšší úrovni a toto se týká stejnou měrou i léčby rozštěpových vad obličeje, která dosahuje velice dobrých výsledků. Stejně mílovými kroky postupuje dopředu i prenatální diagnostika, kdy záchyt rozštěpů obličeje ve druhém trimestru překročil již hranici 50%. Mnozí diagnostici nabízejí matkám ukončení těhotenství právě pro rozštěp obličeje i v případě, že nebyla zjištěna žádná další malformace, chromozomální ani jiná vada. Nejeví se Vám tento přístup jako kontraproduktivní, když na jedné straně máme čím dál lepší možnosti léčby a na druhou stranu ukončujeme chtěné těhotenství?

Toto je vědomí a svědomí všech zúčastněných. Ten, který po dítěti silně touží, nenechá se odradit. Ale radit se dá jen stěží.

Otázky pokládala Martina Kolísková

Napsat komentář