Připravte svoje dítě na otázky

 

Publikace Cleft Palate Foundation. 

(přeložené a upravené ze slovenského letáčku SapRO

 

paní PhDr. Z. Oravkinové) 

www.cleftline.org, www.rozstepy.sk

Připravte svoje dítě na otázky ostatních lidí.

Cílem všech rodičů je vychovat děti se zdravým sebevědomím. Takové, které budou v dospělosti prospěšné společnosti a jiným lidem. Rodiče proto musí v dětech vybudovat pocit kladného sebehodnocení a jistoty. Víme, že děti s odlišnostmi vývoje obličeje k tomuto potřebují ještě něco navíc – schopnosti, které jim pomohou dobře se vyrovnat s osobitými sociálními situacemi. Těchto pár řádků informací poskytuje základní rady o tom, co můžete pro své dítě udělat.

 Porozumění rozštěpu.

Jak bude vaše dítě růst, bude potřebovat porozumět tomu “co je to rozštěp, se kterým se narodilo” a bude potřebovat vědět, jak o něm mluvit s ostatními lidmi. Hlavně ve chvílích, kdy bude samo, bez vás. Příprava na takovéto sociální interakce začíná již ve velmi ranném věku, nejprve prostřednictvím rodiče, jako příkladu. Dítě se bude učit, jak má na otázky o svém problému odpovídat podle toho, jak na ně budete odpovídat vy. Myslete na to, že dítě vás pozoruje a poslouchá. Když odpovídáte, posíláte mu zprávu o tom, jak se má cítit.

Pravděpodobně ve vašem životě přijdou dny, kdy se budete cítit silní a schopní vysvětlovat ostatním rozštěpovou problematiku, ale asi přijdou i dny, kdy naopak nebudete mít chuť a sílu zabývat se otázkami ostatních. Proto je důležité, abyste byli připraveni na obě situace. Mějte dopředu připravené jednoduché odpovědi pro obě situace. 

Když si tyto odpovědi budete připravovat, hledejte taková slova, která jsou pravdivá, ale i srozumitelná pro vaše dítě. Pamatujte na to, že dítě vás bude (a má) slyšet. Například jednoduché vysvětlení, že “jizvičku má dítě po mezírce nebo dírce, kterou mělo na rtu při narození” je postačující a porozumí mu dobře i vaše dítě.

S blížícím se školním věkem, bude dítě potřebovat přesnější informace a konkrétnější termíny k vysvětlení jeho problému. Takovéto vědomosti pomohou dítěti stát se sebevědomějším, protože bude umět odpovědět a poučit ostatní. Je velmi důležité, aby dítě umělo odpovědět pozitivně, aby se dokázalo ubránit trapným a nepříjemným pocitům. Právě připravenost dítěte odpovídat na otázky ho pomůže ochránit před nepříjemným momentem překvapení a umožnit mu zvládnout sociální interakce snadněji.

 

 Vědomosti o vlastní minulosti – jak to vlastně všechno bylo.

Děti potřebují znát vlastní minulost. Je velmi důležité umožnit dítěti prohlížení svých vlastních fotografií v rodinném albu. Umožněte mu prohlížet si i ty fotografie, na kterých ještě mělo rozštěp. Díky tomu bude mít pocit, že jeho minulost je “normální”. Všechny děti milují prohlížení vlastních fotografií. I vy na nich uvidíte, jak se vzhled dítěte postupně s věkem zlepšuje. Tyto chvilky nad fotografiemi vám umožní hovořit s dítětem o rozštěpu v klidné “neohrožující” atmosféře, kdy vám dítě bude moci klást své otázky. Při ukazování všech fotografií ujistěte své dítě o tom, že jste hrdí na to jaké je.       

 Zvládání nepříjemných situací.

Všem dětem se někdy stane, že se jim bude někdo pro něco vysmívat.. Jediným rozdílem je – pro CO se mu budou vysmívat. Rodiče se velmi často zlobí, když se jejich dítěti někdo posmívá a chtějí zpravidla konfrontovat rodiče “zlého” dítěte. Předtím než však budete jednat, je dobré se svého dítěte zeptat, jak by chtělo situaci řešit ono.

Umožněte svému dítěti, aby vám vyjádřilo své pocity. Zamyslete se společně nad otázkami: Kdo se dítěti vysmíval? Byl to přítel, známý, neznámý nebo školní nezbeda? Proč se dítěti vysmíval? Byla to jen běžná poznámka, nepodařený vtip nebo “hloupé” řeči z nevědomosti?

Potom, co toto všechno s dítětem zvážíte, se můžete rozhodnout a naplánovat si, jak má příště reagovat. Může vás napadnout třeba dobrý vtip poskytující informaci a odvracející pozornost od posměváčka nebo naopak vytvářející přátelství s ostatními spolužáky… Ať je odpověď posměváčkovi jakákoliv, dítě musí odpovědět s jistotou, která se projeví v jeho hlase, tóně, postoji těla i gestech… Rodiče často s dětmi takovéto chování nacvičují. Když však vysmívání se dítěti přetrvává, může být užitečné požádat o pomoc ostatní děti, učitele nebo i rodiče dalších dětí, případně se obrátit na psychologa. Na Slovensku v rozštěpovém centru v Bratislavě se rodiče mohou obrátit i na rozštěpovou poradnu, kde jim pomohou problémy vyřešit.

Spojte se s ostatními.

Mnoho rodin zjistilo, že setkávat se a mluvit s dalšími lidmi, kteří mají podobný osud, je velmi posilňující a poučné. Takováto Přátelská setkání organizuje Šťastný úsměv pro rodiče a děti každý rok. Právě zde můžete osobně navázat kontakty s dalšími rodinami. Jedinečná přátelství mezi dětmi, která vznikají při společných hrách a soutěžích jsou velmi pozitivním faktorem těchto akcí. Kontakty na ostatní rodiny můžete najít i prostřednictvím internetu. V ČR Šťastný úsměv spolupracuje s občanským sdružením Za novým úsměvem (www.zanovymusmevem.cz), na Slovensku s Úsmevom s čiárkou (www.usmevsciarkou.sk). Kontakty lze nalézt i prostřednictvím Facebooku. (FB profil Šťastného úsměvu:  www.facebook.com/rozstep)

 

Rádi vám na cestě za šťastným úsměvem vašeho dítěte poradíme a podáme pomocnou ruku. Pro usadnění rozhovoru s dětmi předškolního a mladšího školního věku vám doporučujeme knížku MŮJ SVĚT S KAMARÁDY

 

Kniha pro děti

 Přeložila a upravila Martina Kolísková,

Občanské sdružení Šťastný úsměv

www.stastny-usmev.cz

info@stastny-usmev.cz

 

 

Obrázek zdroj: horoskopnamiru.cz

 

 

Napsat komentář