Náklady na cestovné a hospitalizaci

Vážení rodiče,

z Vašich řad se množily dotazy ohledně proplácení náhrad cestovních nákladů při cestě do rozštěpového centra. Dále Vás také zajímalo, jak je to s hrazením pobytu v případě, že jste jako doprovod hospitalizovaného dítěte. Naše sdružení oslovilo VZP a zde Vám předáváme odpověď:

Doprava a náhrada cestovních dokladů je prováděna ve smyslu §36 Zákona č.48/1997 Sb. v platném znění. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění hradí zdravotní pojišťovna dopravu pojištěnce na území ČR do smluvního zdravotnického zařízení a to do nejbližšího zdravotnického smluvního zařízení, které je schopné požadovanou zdravotní péči poskytnout. Takovým zařízením je pro pacienty z Olomouckého kraje v případech rozštěpových vad specializované pracoviště v Brně. Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce může vyžadovat i ošetření na obdobném pracovišti v Praze , má plný nárok na poskytnutí zdravotní péče i na tomto vzdálenějším specializovaném pracovišti, ale pokud jde o platbu za převoz pacienta, bude uvedený převoz hrazen do výše vypočtené do nejbližšího zdravotnického zařízení (tedy do Brna). Pokud má pojištěnec nárok na dopravu podle § 36 a rozhodne se pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů (§37 citovaného zákona). Ošetřující lékař znalý zdravotního stavu je plně kompetentní posoudit, zda je doprava ze zdravotních důvodů potřebná. Opět i v tomto případě se hradí do výše nákladů do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopné specializovanou zdravotní péči poskytnout. 

Cestovné pacientů není strháváno z rozpočtu specializovaného oddělení, nemocnice anebo privátního lékaře. Musí však splňovat medicinské podmínky pro indikaci zdravotního transportu.

V případě, že má lůžkové zdravotnické zařízení dostatečnou kapacitu, mělo by umožnit i doprovodu hospitalizovaného dítěte mladšího šesti let pobyt na lůžku. V takovém případě lůžkoví zdravotnické zařízení vykáže pobyt rodiče (doprovodu) hospitalizovaného dítěte kódem ošetřovacího dne pobytu doprovodu dítěte do 6-ti let, případně po předchozím schválení revizním lékařem může v medicínsky odůvodněných případech vykázat i pobyt doprovodu dítěte staršího 6-ti let příslušné zdravotní pojišťovně. U dítěte do 6-ti let není potřebný předcházející souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Opakuji, zda doprovod bude hospitalizován i u dětí do 6-ti let je závislé na dostatečné lůžkové kapacitě zdravotnického zařízení. Hodnota 1 dne pobytu doprovodu dítěte, kterou zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení uhradí se pohybuje mezi 96 až 222 body. Nejde tedy o jednotnou částku. V žádném případě však nehradí pojišťovna žádnou finanční částku přímo rodiči hospitalizovaného dítěte.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje po rodiči hospitalizovaného dítěte mladšího 6-ti let úhradu několika set korun denně a není specifikováno za co konkrétně, měl by rodič vyžadovat od zdravotnického zařízení vysvětlení, za co tuto částku hradí. Může jít o případné nadstandardní služby , nadstandardní ubytování apod. Důvod platby by měl být vždy uveden na účetním dokladu. Platí, že pokud má lůžkové zdravotnické zařízení hrazen pobyt doprovodu malého dítěte příslušnou zdravotní pojišťovnou, nemůže tuto úhradu požadovat ještě jednou po rodiči dítěte, pokud mu nebyly poskytnuty výše uvedeny nadstandardní služby.

S pozdravem

 Prof.MUDr.Pavel Soviar, revizní lékař RP VZP

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Anush. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář