Léčba pod taktovkou MUDr. Kučerové = profesionalita, úsměv, klid a pohoda

MUDr. Lucie Kučerová – lékař s vyšší specializací
plastický chirurg – operuje obličejové rozštěpy, je součástí týmu rozštěpového centra Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. AnnyMUDr. Lucie Kučerová

Vzdělání
1994 – diplom dokončení studia lékařské fakulty MU Brno
Atestace
1997 – chirurgie I.stupeň
2003 – plastická chirurgie
Zaměstnání
1994 – 1999 Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA Brno
1999 – 2000 Plastická a estetická chirurgie Olomouc
2000 – dosud Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA Brno
Odborné stáže a kurzy
1994 – 1996 – I.chirurgická klinika FNUSA Brno
listopad 1998 – červen 1999 – Francie – Privátní klinika plastické a estetické chirurgie Paříž
květen 2004 – Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
2 měsíce 2004 – Klinika popálenin FN Brno
březen 2008 – Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
říjen 2009 – USA – Aesthetic Centre ofGainesville
Členství v odborných společnostech
ČLK (Česká lékařská komora) – držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie
ČSL JEP – člen společnosti plastické chirurgie
Česká společnost chirurgie ruky
American Society ofPlasticSurgeons
Držitel certifikátu pro aplikaci botulotoxinu a injekčních implantátů.

Paní doktorku Kučerovou jsem jménem Šťastného úsměvu požádala o rozhovor, který vám níže přinášíme.

Paní doktorko, jak jistě víte, snažíme se v rámci rodičovské organizace podávat dotazujícím se rodičům co nejkorektnější a samozřejmě správné informace. Z toho plyne nutnost se stále učit… Osobně mám pocit, že čím více se o léčbě (díky neskonalé ochotě lékařů odpovídat na mé dotazy a díky přednáškám, kterých jsem se měla možnost zúčastnit) dozvídám, tím více mám pocit, že se vlastně sami lékaři nemohou shodnout, která cesta vede k lepšímu výsledku. A tím nemyslím jen onen „nekonečný spor“ v ČR o načasování první operace rtu, ale výrazné světové rozdíly např. v načasování operací čelisti, operování oboustranných rozštěpů uzavřením jedné strany a po zhojení druhé strany atd. Existuje nějaká studie, která by srovnala výsledky alespoň některých evropských pracovišť, ze které by po té vzešlo nějaké obecné doporučení ohledně primárních operací (těch, které vedou k uzavření rozštěpu)?
V současné době díky TechnicalCommittee CEN/TC 424 “Project Committee – Care servicesforcleft lip and/orpalate”je intenzivně připravována panevropská směrnice, která bude určovat přesná pravidla pro sběr dat o pacientech s rozštěpem a o výsledcích jejich léčby. Na základě sběru těchto dat a jejich následných srovnání bude možno vyvodit konkrétní doporučení pro praxi. V minulosti se o podobné snažil i program Eurocleft, ale jen s malým výsledkem. V současné době existují pouze menší intercentrické lokální studie např. v Rakousku, Německu.

Když dovolíte, položím Vám otázku, která bude zajímat především rodiče, kteří miminko s rozštěpem teprve čekají. Má-li dítě celkový rozštěp, kdy je zasažen ret, čelist i patro nebo ret a patro, zlepší se po operaci rtu nějakým způsobem příjem potravy? Já jsem u dcery žádné zlepšení nepozorovala, ale každé dítě je jiné a věřím, že jeden „případ“ může být jen výjimka.
Po operaci rtu se příjem potravy výrazně nezlepší, protože stále přetrvává komunikace mezi ústní a nosní dutinou z důvodu rozštěpu patra a dítě nedovede vytvořit podtlak v ústech pro sání. Krmení dítěte se zásadně zlepší až po uzávěru této komunikace – tedy po uzávěru rozštěpu patra.

Po operaci patra se určitě příjem potravy postupně zlepší. Jak dlouho průměrně trvá, než si dítě na nové poměry v puse zvykne a patro začne správně používat? Pro mě bylo doslova neuvěřitelné, když se dcera naučila asi po čtvrt roce po operaci sát a první sfouknutá svíčka mi vehnala slzy do očí. První slůvka byla jako zázrak…

Po operaci se většina dětí sama přirozeně naučí, jak patro používat, asi během 2-3 měsíců.

Když už jsem v první otázce nakousla rozdíly načasování primárních operací v ČR, nedá mi to se nezeptat na načasování operace patra. Na pracovišti Rozštěpového centra KPECH operujete patro nejdříve v 9. měsících. V Dětské nemocnici FN Brno tuto operaci provádí již od 6. měsíce, kdy je jako pozitivum tohoto načasování uváděno zlepšení přirozené výživy kojence, což je určitě nepopiratelný fakt. Z jakého důvodu operujete patro tak pozdě?
Problémy s výživou, krmením, dítěte před operací patra nejsou zanedbatelné, ale jsou řešitelné. Důvodem, proč provádíme operace nejdříve v 9 měsících věku dítěte, je omezení jizev vzniklých po operaci patra, které brzdí růst čelisti. Čím dříve se tato operace provede,tím vyšší je riziko zpomalení růstu horní čelisti, které se nejvíce projeví až v období pubertálního růstového spurtu, tedy mezi 9.-14. rokem. Tyto děti pak v dospělosti končí s obráceným skusem a jsou často kandidáty na čelistní operaci.

Existuje již nějaká studie, která by obě načasování srovnávala?
U nás zatím nelze skupiny dětí, které byly operované v 6. měsících a později v 9. -10. měsících , vědecky srovnávat, protože největší rozdíl v růstu horní čelisti se projeví až v období růstového spurtu, tedy mezi 9.až 14.rokem dítěte. A první děti, které byly časně operovány, teprve dosahují 10 let. Nicméně existuje řada mezinárodních studií, které opakovaně od 60. let 20. století prokázaly omezení růstu čelisti při časných operacích rozštěpů patra.

Děkuji za Vaše vyčerpávající odpovědi a těším se na další spolupráci.

Martina Kolísková

MUDr. Lucie Kučerová
lékař s vyšší specializací Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny
telefon +420 543185611 ( 5671-evidence ) 8 00- 14 00h., +420 602 461 164 – v pondělí 8 00 – 14 00h.
e-mail: lucy.kucera@seznam.cz

Napsat komentář