Rekonstrukční chirurgie a rozštěpová medicína mě okouzlily

MUDr. Jana Bartošková – lékař s vyšší specializací
Plastický chirurg – operuje rozštěpové vady obličeje v Dětské nemocnici FN Brno – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, oddělení dětské plastické chirurgie
Vzdělání:MUDr. Bartošková
1998-2004 vysokoškolské studium LF MU Brno

Zaměstnání :
2004 – 2006 – lékařka Bakešovy chirurgické nemocnice Brno
2006 -2007 – lékařka Chirurgického odd. Masarykova onkologického ústavu
2007 – dosud –lékařka Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2015 – dosud – lékařka Oddělení plastické chirurgieDětské nemocnice FN Brno KDCHOT
Atestace
2014 – plastická chirurgie

Odborné stáže a kurzy
2001-2004 – stáž: Urologická ambulance Brno, Jana Babáka
2001 – stáž: Dětská nemocnice FN Brno, KDCHOT
2002-2003 –stáž: Zdravotnická záchranná služba JMK
2002 – 2003–stáž: Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně
2004 – stáž: Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2005 – kurz: Lékařská první pomoc, Územní středisko záchranné služby Brno
2007 – specializační kurz: Základní chirurgické postupy, IPVZ Praha
2011 – kurz: Základy plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, IPVZ Praha
2011 –kurz: Chirurgie ruky, IPVZ Praha
2011 –kurz: Estetická chirurgie obličeje, IPVZ Praha
2014 – kurz: Lékařská první pomoc, Katedra urgentní medicíny FN Brno
20014 –stáž: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
2014 – kurz: Specializační kurz v plastické chirurgii, IPVZ Praha
2014 – kurz: První psychická pomoc, NCO NZO Brno
2015 – II. Demonstrační kurz a seminář plastiky boltců, Svitavy

Členství v odborných společnostech:
Česká lékařská komora – držitelka licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie
Odborná společnost popáleninové medicíny ČLS JEP
Vedlejší činnost:
Soukromá ambulance Plastické chirurgie , Podpěrova 6, Brno
Školení první pomoci pro veřejnost
Vodní záchranná služba ČČK Brno – střed (předsedkyně)
Pregraduální výuka LF MU

Pracovní zaměření:
Rozštěpové vady a vrozené vývojové vady dětí
Estetická a rekonstrukční chirurgie obličeje
Popáleninová medicína
Estetická chirurgie

Paní doktorku Bartoškovou jsem, v rámci naší snahy informovat rodiče malých pacientů a pacienty samotné o lékařích, léčících rozštěpové vady obličeje, požádala o krátký „rozhovor“.

Paní doktorko, slyšela jste někdy o neziskové organizaci Šťastný úsměv, z.s. jejíž snahou je demytizace rozštěpů ve společnosti a podpora pacientů s rozštěpy? Myslíte, že existence takovéto organizace je prospěšná, a že naše aktivity mají pozitivní vliv na informovanost o rozštěpové problematice?
Ano, o této organizaci a její činnosti jsem slyšela ještě dříve, než jsem nastoupila do Dětské nemocnice FN Brno a to díky kolegům, kteří se této problematice již několik let věnovali a jejichž práce byla pro mě tak obdivuhodná, že mě motivovala k tomu, abych se stala součástí této medicíny. Existence takovéto organizace je dle mého názoru, (i jako erudovaného psychosociálního interventa), velmi prospěšnou nejen pro děti samotné, ale hlavně pro rodiče a blízké, kteří dítě vychovávají a doprovází od narození až do dospělosti či déle. Většinou si nedokáží zcela představit, jakou životní změnu podstupují. K uchopení celé věci jim pak právě pomáhají lékaři věnující se rozštěpové medicíně, ale i organizace jako je vaše, kde rodiče získají různé informace o průběhu léčby nejen od odborníků, ale mohou se se svými poznatky, pocity a zkušenostmi podělit i s ostatními rodiči.

Jaký je Váš názor na osvětovou politiku o této vrozené vývojové vadě? Nebylo by pro děti a dospělé s rozštěpy lepší, kdyby se o vadě spíše „zbytečně“ nemluvilo a zůstaly informace spíše v skrytu pouze pro ty, kdo je potřebují vědět?
Není důvod informace nechávat jen pro ty, kteří je potřebují. Myslím si, že by každý rodič mohl či měl o této problematice něco vědět, byť jen okrajově. Jak víme, což mnozí nastávající rodiče neví, dědičná dispozice rozštěpové vady obličeje je pouze u 20%.

Znáte naši knihu Pro tvůj šťastný úsměv – Informace o léčbě rozštěpových vad obličeje od narození do dospělosti, kterou jsme vydali v roce 2014 a snažíme se ji, i prostřednictvím lékařů, distribuovat zájemcům z řad rodičů, pacientů, logopedů apod.?
Knihu Pro tvůj šťastný úsměv samozřejmě znám. Do mých rukou se dostala v ambulanci plastické chirurgie Dětské nemocnice FN Brno. Při konzultacích s rodiči i nastávajícími rodiči, se vždy snažím nastínit celý průběh léčby tak, aby si z mého výkladu odnesli to nejdůležitější.Jsou však otázky a odpovědi, které jsou pro nezasvěcené hůře pochopitelné, až nepředstavitelné a v těchto případech je vhodné doplnit výklad obrázky či seznámit rodiče s celou problematikou péče o dítě s rozštěpovou vadou obličeje pomocí publikace. Díky Vaší publikaci se mi rodičům lépe zodpovídají jejich otázky.

Co Vás osobně přivedlo k plastické chirurgii a konkrétně rozštěpovým vadám obličeje? Dnes se v tomto oboru každý snaží spíše prosadit v komerční sféře…
Již od počátku mého studia na LF MU Brno jsem věděla, že se chci věnovat chirurgickému oboru. Po přednášce prim. MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D. na KPECH FN u sv. Anny, jsem byla okouzlena rekonstrukční chirurgií a rozštěpovou medicínou. Ve čtvrtém ročníku LF MU Brno jsem začala na KPECH FN u sv. Anny stážovat podjejím vedením. Nicméně, po ukončení studia jsem byla nucena pro nedostatek volných míst nastoupit na všeobecnou chirurgii v Bakešově chirurgické nemocnici, kde jsem získala dostatečnou praxi k uzavření chirurgického kmene. Má touha po rekonstrukční chirurgii však přetrvávala. Po zrušení Bakešovi chirurgické nemocnice jsem pokračovala v praxi na chirurgickém oddělení MOÚ, kde jsem se utvrdila ve významu a důležitosti rekonstrukční chirurgie. Po necelých čtyřech letech praxe na chirurgii a onkologické chirurgii jsem získala místo na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, kde působím do dnešního dne. Po atestaci jsem se stala vedoucí lékařkou oddělení rekonstrukční chirurgie KPRCH FN Brno přičemž za nějaký ten čas jsem byla oslovena nynějšími kolegy, zda bych se nechtělavěnovat rozštěpové medicíně, vrozeným vývojovým vadám a celkově dětské rekonstrukční chirurgiia pracovat pod vedením prim. MUDr. Jitky Vokurkové Ph.D. Nebylo téměř nad čím váhat a nabídku jsem přijala.
A ještě k otázce komerční sféry? Pro mne je důležité, aby výsledek mé práce měl především smysl. Což rekonstrukční chirurgie zcela naplňuje. Estetické chirurgii se nebráním, pokud to ovšem není jen rozmar pacienta. Proto se nevěnuji estetické chirurgii na plný úvazek.

Máte nějakou vizi, co by se na poli léčby rozštěpových vad mělo nebo mohlo změnit k lepšímu?
Moc by mě potěšilo, kdyby začala rozštěpová centra mezi sebou lépe komunikovat a nebyla zde pomyslná bariéra “ tady operujeme nejlépe”. Taktéž bych uvítala, kdyby se zlepšily finanční poměry a naše terapie se tak přiblížila možnostem léčby rozštěpových vad obličeje v zahraničí. A v neposlední řadě, dostatek odborníků, kteří spadají do týmu komplexní péče o pacienty s rozštěpovou vadou obličeje.

Děkuji paní doktroce za odpovědi a těším se na spolupráci.

                                                                                         Martina Kolísková

MUDr. Jana Bartošková
Plastický chirurg Fakultní nemocnice Brno, dětská nemocnice – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, oddělení dětské plastické chirurgie
Fakultní nemocnice Brno, dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno

telefon – ambulance objednání pacientů +420 532 234 790

ambulantní den: čtvrtek 9:00 – 13:00

e-mail: jbartoskova@fnbrno.cz

Napsat komentář