LIEČBA RÁZŠTEPU PERY A PODNEBIA VO VEĽKEJ BRITÁNII (III. část)

Najčastejšie operácie, ktoré sa pri rázštepe pery a podnebia vykonávajú:
– Uzavretie rázštepu pery
– Uzavretie rázštepu podnebia
– Korekcia pery
– Uzavretie alveolárneho oblúku kostným štepom
– Uzavretie fistuly na podnebí
– Predĺženie podnebia
– Nosohltanový uzáver (Pharyngeal flap)
– Pharyngoplastika
– Predĺženie nosnej prepážky
– Plastika nosa a nosnej prepážky
– Úprava jaziev na pere
– Čeľustná operácia Le Fort I

Uzavretie rázštepu pery
V Anglicku a Walese funguje 9 centier a ďalšie špecializované centrá v Škótsku a severnom Írsku (pozri dole, Zoznam kliník). Liečebné protokoly sa rôznia od centra k centru. Základným pravidlom vo väčšine britských rázštepových centier je vykonanie sutury pery v 3 mesiacoch a uzavretie rázštepu podnebia v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov. Trend neonatálnych operácií, založený na tvrdení, že raná operácia podporí pozitívnu väzbu matky a dieťaťa sa nepotvrdil. V minulosti sa pediatri striktne držali pravidla „troch desiatok“ pre identifikovanie, či je dieťa pripravené na operáciu a tým aj celkovú anestéziu (váha 10 libier, 10g/dl hemoglobínu, vek 10 týždňov). V súčasnosti sú pediatri už oveľa flexibilnejší a niektorí operatéri sa v určitých prípadoch môžu rozhodnúť aj pre neonatálnu operáciou pery, napriek tomu nasledovanie pravidla „troch desiatok“ je stále veľmi nápomocné.


Operácia podnebia
Vykonáva sa obyčajne vo veku od 6 do 12 mesiacov. Operácia prebieha v celkovej anestézii a zaberie obyčajne 2 hodiny. Čo sa týka podnebných platničiek, ich vyhotovovanie a používanie sa vyhodnocuje individuálne, nie všetky týmy sa totiž zhodujú v otázke pozitívneho vplyvu ich používania.

Ďalšie operácie
V niektorých prípadoch sa vyžadujú aj dodatočné operácie na zlepšenie vzhľadu pacienta alebo zlepšenie funkcie pery či podnebia. U väčšiny detí síce podnebie po operácii pracuje dobre a nemajú problémy s rečou ale u malého počtu prípadov môže byť nutná prípadná ďalšia operácia. Stáva sa to v prípade, ak podnebie nepracuje ako by malo pre normálny rozvoj reči alebo ak vznikla štrbina v podnebí počas ranného štádia hojenia.
Implantácia kostného štepu
Vkladanie kostného štepu sa vo Veľkej Británii praktizuje od roku 1982. Prvé zmienky o tomto zákroku pochádzajú z roku 1972 z Ameriky. Pri raných pokusoch o uzavretie medzery v čeľusti sa do miesta rázštepu vkladali kúsky z rebra dieťaťa pri primárnej operácii pery. Výsledky však vo všeobecnosti boli veľmi slabé a táto metóda sa v súčasnosti považuje za zastaralú. Niektoré deti potrebujú pred touto operáciou ortodontickú liečbu snímateľnými alebo fixnými zubnými aparátmi. Toto môže trvať pol roka až rok. Iným deťom musia byť odstránené niektoré mliečne zuby pár mesiacov pred zákrokom, aby bola čeľusť v čase operácie už plne zahojená. Operácia sa vykonáva obyčajne v období medzi 9 až 10 rokom života dieťaťa v závislosti od prerezávania trvalého chrupu. Kostný štep sa odoberá z holennej alebo bedernej kosti dieťaťa. Bederná kosť sa väčšinou používa iba vtedy, ak je potrebný väčší kus kosti. Najčastejšie je však darcovskou kosťou holenná kosť. Po zákroku nasledujú kontrolné vyšetrenia po desiatich dňoch a následne o štyri týždne. Po troch mesiacoch od operácie sa čeľusť zrentgenuje. Snímky ukážu, či sa kostný štep ujal a môže sa začať s finálnou ortodontickou liečbou. Tesne po vložení štepu sa žiadna ortodontická liečba väčšinou nevykonáva, zuby sa určitý čas po zákroku nechávajú voľne rásť bez zásahu. Po úspešnej implantácii kostného štepu do čeľuste je rázštep čeľuste uzavretý. Niektoré deti síce budú potrebovať zubné náhrady (implantáty alebo mostíky), ale po tomto zákroku budú zubné náhrady menšie a stabilnejšie. Hlavnou výhodou vkladania kostného štepu do čeľuste je uzáver rázštepu čeľuste a tým vytvorenie relatívne normálneho čeľustného oblúku, ktorý sa naďalej tvaruje vhodnou ortodontickou liečbou v ďalšej fáze liečby. Tento zákrok má však aj ďalšie výhody: súčasne s rázštepom čeľuste je kostným štepom možné úspešne uzavrieť aj zostávajúce fistuly v podnebí, čo zabráni unikaniu vzduchu a môže mať dosť závažný vplyv na vylepšenie reči dieťaťa. Niekedy sa doplnením chýbajúcej kosti výrazne zmení aj tvar nosa. Najdôležitejším pozitívom však zostáva, že zubné náhrady (ak sú nutné) sú oveľa menšie ako v minulosti a sú stabilnejšie. Vkladanie kostného štepu sa pokladá za jeden z najzávažnejších prelomov v histórii liečby rázštepov za posledné desaťročia.

Chirurgický posun hornej čeľuste

U značnej časti pacientov s rázštepom dochádza k spomaleniu rastu stredovej časti tváre. Najviac sa to začína prejavovať v období rastového špurtu. Po porovnaní s dospelými jedincami s rozvojových krajín, ktorým nebolo operované podnebie v ranom detstve odborníci dospeli k záveru, že to môže spôsobovať operácia podnebia v ranom detstve. Táto je ale veľmi podstatná pre normálny rozvoj reči. Chirurgický posun hornej čeľuste je jediný uskutočniteľný spôsob liečby porúch rastu stredovej časti tváre. Tento zákrok sa vždy vykonáva až po ukončení rastu tváre, aby bol dosiahnutý čo možno najtrvalejší výsledok. Toto však často znamená, že pacienti prejdú svojim dospievaním s čiastočne zhoršeným vzhľadom. Predovšetkým z tohto dôvodu môže byť operácia vykonaná už v ranom teenagerskom veku, ak je predpoklad, že odklad by mohol spôsobiť nejakú ujmu na psychike pacienta. Takýto pacienti sú však vždy varovaní, že je potrebné počítať s rizikom opakovanej operácie v budúcnosti.

 

Rhinoplastika

Ako jeden z posledných komponentov tváre ukončuje svoj rast nos. Z tohto dôvodu vždy, keď je to čo len trochu možné, rhinoplastiky sa presúvajú do neskorého teenagerského veku.

 

Zoznam špecializovaných rázštepových centier v Anglicku, Walese a Severnom Írsku:

Northern and Yorkshire
• Royal Victoria Infirmary, Newcastle-upon-Tyne
• Leeds General Infirmary
North West and North Wales
• Alder Hey Hospital, Liverpool
• Royal Manchester Children’s Hospital
Trent
• Nottingham City Hospital
East
• Addenbrooke’s Hospital, Cambridge
Spires
• John Radcliffe Hospital, Oxford
• Salisbury District Hospital
West Midlands
• Birmingham Children’s Hospital
South West and South Wales
• Frenchay Hospital, Bristol
• Morriston Hospital, Swansea
North Thames
• Great Ormond Street Hospital, London
• Broomfield Hospital, Chelmsford
South Thames
• Guy’s and St Thomas‘ Hospital, London
Northern Ireland
• Children’s Hospital, Belfast

Organizácia CLAPA

The Cleft Lip and Palate Association (CLAPA) je organizácia, založená občanmi a pre občanov Veľkej Británie (ďalej iba VB), akýmkoľvek spôsobom zasiahnutých rázštepom pery a/alebo podnebia. Víziou zakladateľov a členov je svet, v ktorom rázštep nie je žiadnou prekážkou k dosiahnutiu vlastných túžob a ambícií.
CLAPA bola založená v roku 1979 ako spolupráca medzi rodičmi a odborníkmi z oblasti zdravotníctva. Organizácia ponúka nemedicínske služby, ktoré dopĺňajú medicínsku starostlivosť, poskytovanú špecializovanými rázštepovými centrami a podporuje ľudí s rázštepom a ich rodiny od raného detstva až po dospelosť. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života ľudí, narodených s rázštepom a ich rodín, podporovaním rodičov a pacientov a zvyšovaním liečebných štandardov v celej VB. Oficiálne ústredie organizácie je v Londýne, so sieťou dobrovoľníkov po celej VB.

clapa
Hlavné funkcie:
• organizácia pracuje na neustálom zlepšovaní starostlivosti o rázštepových pacientov vo Veľkej Británii, najmä prostredníctvom reprezentovania ich potrieb
• vytvára širokú komunitu ľudí, postihnutých rázštepom v rámci VB za účelom poskytovania potrebnej podpory
• poskytuje špeciálne potreby pre kŕmenie rázštepových novorodencov rodičom a zdravotníckemu personálu
• organizuje výcvik dobrovoľníkov pre poskytovanie podpory formou „one to one“
• zlepšuje podporu detí a mladých ľudí s rázštepom v školách a sociálnych zariadeniach prostredníctvom aktivít ako napr. rôznych motivačných víkendových pobytov, zameraných na budovanie sebadôvery
• podporuje výskum v oblasti vzniku, liečby a prevencie rázštepov
• produkuje a distribuuje informačné materiály
• zvyšuje povedomie o rázštepoch u širokej verejnosti a nepretržite pracuje na získavaní finančných prostriedkov na podporu svojich aktivít

Zoznam zdrojov:

http://www.nhs.uk/conditions/cleft-lip-and-palate/Pages/Treatment.aspx
https://www.clapa.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1511491/pdf/archdisch00614-0090.pdf
http://emedicine.medscape.com/article/995535-treatment
http://www.gosh.nhs.uk/medical-information-0/procedures-and-treatments/alveolar-bone-grafts

 

Napsat komentář