KRÁTKÉ ZHODNOCENÍ ROKU 2012

Dovolte mi, abych krátce shrnula rok 2012, rok plný starostí i radostí, pádů i vzestupů. Jaký byl tento rok pro Občanské sdružení Šťastný úsměv?

Rok 2012 začal pokračující spoluprácí se stejnojmenným nadačním fondem. Po dohodě z roku předešlého došlo ke spojení webových stránek pod doménu fondu, které byly zveřejněny po několika měsíční práci v únoru.

Hledali jsme pro nadační fond sponzory, aby mohla být vydána knížka pro děti předškolního a mladšího školního věku, na které se podílely děti rodičů našeho sdružení, ale zapojila se i jedna maminka z Občanského sdružení Za novým úsměvem. Knížka sice na sklonku roku vydána byla, ale bohužel kvalita tisku neodpovídala záměru. Z tohoto důvodu bychom knihu rádi vydali znovu v odpovídající kvalitě.

Podařilo se nám o obou neziskových organizacích publikovat několik článků v tisku i na webu. Články informují o úspěších léčby, problematice začlenění do dětí kolektivu, nesmyslností potratů z důvodu rozštěpu atd. Vyjmenovala bych pár nejúspěšnějších. Rozštěp nejsou jen problémy se rty, Život s rozštěpem,  Lenička se narodila s rozštěpem obličeje, Můj syn se narodil s rozštěpem –  časopis Překvapení, Vytoužený úsměv – časopis Betynka, Rozštěp není důvodem k potratu ani zoufalství,  Právo na život … Některé další najdete v sekci O NÁS – Z NAŠÍ ČINNOSTI.

Díky našim členům, manželům Skoupým, byl natočen nádherný díl seriálu TEP24 věnovaný rozštěpům obličeje, kdy televize přijela natáčet i na naše Přátelské setkání do Vizovic.

Pomohli jsme nadačnímu fondu při prezentační akci neziskovek při FN Brno, při organizaci logopedického pobytu.

Díky členům a sympatizantům se dostaly desítky našich letáčků pro rodiče do porodnic a center prenatální medicíny.

Pravidelně, každé pondělí vycházel neformální seriál Co nás zaujalo. Věnoval se tématům i mimo rozštěpovou problematiku, ale upozorňoval například na důležitost kvalitní zubní hygieny, zabýval se prevencí proti nachlazení, potěšil mnohé rozhovory se známými osobnostmi, které se díky tomu něco málo o rozštěpech také dozvěděli. Mohli jste si přečíst několik dílů ze seriálu o známých lidech s rozštěpem.

Od června spravujeme svůj vlastní profil na sociální sít Facebook, kdy k dnešnímu dni máme 176 příznivců. Díky této sociální síti se nám daří o rozštěpech informovat širší veřejnost pomocí odkazů na oficiální webové stránky. Díky FB jsme navázali přátelství s nově vznikající organizací na Slovensku Úsměv s čiárkou.

V září se uskutečnil první ročník Přátelského setkání rodin dětí s rozštěpy ve Vizovicích. Jaký byl? Já myslím, že skvělý a vypadalo to, že všichni z něj odjeli spokojeni. Proč se nakonec stal terčem tak hrozné kritiky těch, kteří tam nebyli, nevím a nerozumím tomu. Ve Vizovicích se konala i výroční členská schůze. Jejími hlavními výstupy byla další spolupráce s nadačním fondem, dohodnutí rovnocenného rozdělení webových stránek, jejichž styl správy naším sdružením fondu nevyhovoval, aktivní získávání finančních prostředků pro naše aktivity a založení transparentního účtu.

V listopadu oznámil nadační fond své zrušení a tím s námi ukončil spolupráci. Byl nám bez předešlé domluvy nebo alespoň oznámení zrušen přístup na společné webové stránky. O označení odkazem některých našich textů na naše nové stránky usilujeme v současnosti.

Na sklonku roku jsme dohodli spolupráci s Občanským sdružením Za novým úsměvem. Bylo na čase. V ČR pomáhají dětem s rozštěpy sdružení dvě. Jedno při centru v Praze a druhé v Brně. Z jakého důvodu by mezi rodiči těchto sdružení měla panovat nesnášenlivost, ignorace? Vždyť naše děti jsou stejné ať se léčí v Čechách nebo na Moravě. Mají rozštěp obličeje a obě sdružení mají stejný cíl. Věřím, že najdeme společné projekty, které povedou ke zlepšení  péče, zlepšení informovanosti…

O většině z toho, co se za tento rok událo, si můžete přečíst na webu.

Nezbývá mi, než všem popřát, aby rok 2013 byl plný klidu a pohody. Abychom všichni na cestě za společným cílem, pomáhali dětem s rozštěpem projít léčbou s úsměvem a abychom na této cestě našli přátelství a porozumění.

Za výbor sdružení Martina Kolísková

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Martina Kolísková. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář