HRAVÉ BÁSNIČKY

Procházka s pejskem

Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku zvedej nožičku a překračuj loužičku
(vedeme dítě vedle sebe za ruku a dítě velkými kroky překračuje
„loužičku“)
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku pěkně zaštěkej, do domečku utíkej!
(vedeme dítě za ruku a ono štěká,
na „do domečku“ se zastavíme a rozkročíme a dítě po čtyřech podleze)
Bublina
 
Tiše děti, novina, přiletěla bublina.
(chytíme se za ruce a vytvoříme s dětmi kruh, přiblížíme se všichni
k sobě a šeptáme)
Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje,
(bublinu nafukujeme tak, že se od sebe vzdalujeme,
na slovo „letí“ se otáčíme po směru kruhu)
přiletěla na náš dvůr, udělala plác a bum
(pustíme se, tleskneme a lehneme si)
 .
Závin
.
Takový, takový, bude závin makový,
hami, hami, hami, od té naší mámy.
(dítě si lehne na záda a maminka jako „hněte těsto“)
Vyválíme, naplníme, upečeme, nakrájíme a pak sníme.
(pohyby naznačujeme popsané úkony,
„vyválíme“ – jako jezdíme válečkem po bříšku,
„naplníme“ – ťukáme rukama na bříško,
„upečeme“ – přitiskneme ústa na bříško a foukáme teplý vzduch…)
.
Sedneme si na koníčka
.
Sedneme si na koníčka,
pojedeme do lesíčka,
pojedeme do polí
(sedneme si na zem, nohy natáhneme, dítě
posadíme čelem k sobě,
v rytmu říkanky dítě pohupujeme)
bác a nic nás nebolí
(dítě svalíme na záda, leží na našich nohou)
 
Hopsa hejsa
Hopsa hejsa, hopsa hejsa, pojedeme do Brandejsa.
Hopsasá, hopsasá, Hanička se natřásá,
přes potoky, přes hory, přes kameny, přes doly, hups!
(sedneme si na zem, dítě posadíme na natažené nohy čelem k sobě,
na „hopsasá“ nohama poskočíme s dítětem,
„přes potoky“ hopsáme ještě trochu víc,
na „hups“ dítě zvedneme a přitáhneme do náruče)
.
Protahovací
 
Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk,
teď si oba pěkně lehnou, leží tiše, ani muk.
Na zádíčkách leží holka, na zádíčkách leží kluk,
teď na bříško překulí se, leží tiše, ani muk.
Na bobečku sedí sedí holka, na bobečku sedí kluk,
teď na špičky vytáhnou se, zvednou ruce ani muk.
 

 

 

Napsat komentář