DÍTĚ VE ZNAMENÍ LVA

Typické Lvíče je slunné, šťastné, hravé a veselé – když je po jeho. Když není, zčistajasna se objeví bouřkové mraky a začne burácet hrom, nebo nastane ublížený ústup. I když se mladý Lev zdá být příliš sebevědomý, neměl by se soustavně snižovat. Potlačování jeho nadšení a dobré nálady může způsobit hluboké jizvy, které zatemní jeho slunce na mnoho let. Malí Lvíčci a Lvice mají ve zvyku komandovat druhé děti, což často  otráví matky méně výbojných potomků, ale měli by se kárat jemně, zejména před ostatními dětmi. Velká pýcha Lvů prudce reaguje na útok na jejich ješitnost, obzvláště na veřejnosti.

Je dobré podporovat přirozenou vedoucí úlohu  dětí Lvů, ale musí se jim vštípit, že každý přijde na řadu, protože tak to je fér, i když jsou silnější než ostatní.

Lví smysl pro spravedlnost obvykle takovému dítěti otevře oči. Není zlomyslně agresivní. Jenom má touhu být v čele přehlídky.

Tito chlapci a dívky mají silnou potřebu se předvádět a ztratí-li rodiče kontrolu, je těžké  je potom odradit. Malý Lev pyšně stojí na hlavě na školním dvoře nebo chodí po plotě, aby přilákal pozornost dívek. Moudří rodiče začnou brzy svému dítěti vysvětlovat, že takové předvádění není zrovna moc důstojné. To zpravidla zapůsobí jako mávnutí kouzelného proutku, protože děti řízené Sluncem mají vrozený smysl pro důstojnost.

Všimnete si toho i u nejmenších Lvíčat. Mají jistý druh královského chování, které působí dojmem, že dítě je králem všeho, co zkoumá. Razí se pro něj termín „jeho výsost dítě“. Lví mláďata začnou brzy ovládat hřad a omotají si maminku s tatínkem i celým příbuzenstvem kolem prstu.

Vaše dítě bude bezohlednější než průměrné děti, bude víc riskovat a bude aktivnější. Potom budou následovat periodická období lví lenosti, kdy bude doma polehávat, příliš unavené hnout prstem, kromě toho, aby vám signalizovalo, že ho máte obsloužit. Nechte ho být a dejte mu na srozuměnou, že mu nikdo nebude dělat lokaje. Jestli něco chce, může si to obstarat samo, až se mu vrátí energie. Jinak se rozmazlené dítě Lev může stát skutečným tyranem. Pochopitelně se nic nestane, když mu občas podáte knihu nebo sklenici mléka nebo mu prokážete jinou přátelskou službu. Ale takový malý ústupek Lvovým rozmarům stačí ažaž, pokud ovšem nemáte tajné přání stát se čekatelkou na místo princova štolby. Zato s dětmi, které se naučily, že chtějí-li být respektovány, musí respektovat práva druhých, se dá užít spousta legrace. Jsou stejně hravé a přítulné jako ta roztomilá lvíčata v zoologické zahradě a stejně jako ona potřebují přísnou disciplínu a lásku. Krotitelé Lvů uplatní stejně často láskyplný polibek jako silnou rákosku. Jedno bez druhého je vždy neúčinné a nebezpečné.

Existují dva druhy chlapců a dívek ve znamení Lva. První typ jsou extroverti, veselí, vstřícní, vřelí a štědří, i když občas příliš ctižádostiví. Ti druzí jsou tišší, naoko téměř zakřiknutí. Těmto zjevně bázlivým Lvíčkům zřejmě zasadili ránu dominantní rodiče nebo jejich ješitnost utrpěla tím, že se sourozencům dostávalo příliš pozornosti. Tajně touží po moci a aplausu jako ostatní Lvi. Nebezpečí takových situací tkví v tom, že trvají-li příliš dlouho, dítě Lev si později vynutí pozornost v nesprávné době od nesprávných lidí nebo se stáhne do bolestné ostýchavosti a ničivé frustrace. Pro Lva je velmi nezdravé, když je jeho ego nepřirozeně potlačováno dlouhou dobu.

V dětství si chlapci rádi hrají na vojáky a mají v oblibě hry, které představují riziko. Holčičky se budou chovat jako dámy, ač se silnou vůlí, budou se jim líbit hezké šaty a asi je potěší dostávat úkoly v domácnosti. Občas se děvče Lev stane rozpustilou divoškou, ale nakonec zvítězí marnivost  a tato fáze  pomine. Nečekejte od těchto dětí, že budou rády vynášet odpadky nebo vytírat podlahu. Proti podřadným úkolům se budou bouřit, proto jim raději přidělte důležitější a důstojnější povinnosti, které jim dodají pocit autority.

Učitelé by měli vědět, že studenti ve znamení Lva rádi sami poučují a vysvětlují ostatním. Nic je nepotěší víc, než když učitel musí odejít ze třídy a oni si hrají na jeho zástupce. Dostanou se tím do středu pozornosti. Je-li takové dítě pověřeno udržet kázeň, normálně to ráno splní, ale čas od času převáží jeho hravý duch a učitel se vrátí do rozjíveného cirkusu.

Malí lvi se umějí rychle učit, pokud se jim chce. Jsou inteligentní a často bohatě odmění trpělivého učitele, ale mají tendenci být v učení trochu líní. Raději nějak proklouznou pomocí své slunečné povahy a neodolatelného kouzla. Jejich úsměvy a komplimenty mohou učitele poněkud oslnit a není neobvyklé, že tyto děti dostávají lepší známky, než si zaslouží. Často se musí donutit, aby si osvojily studijní návyky. Ovšem na druhé straně je donucování ztrátou času. Nejsnazší způsob jak dosáhnout, aby si takové dítě zlepšilo známky, je zapůsobit na jeho ješitnost, aby excelovalo nad ostatními. To obvykle funguje. Když má úspěch, pořádně ho poplácejte po zádech, protože neustále hladoví po uznání.

Tyto děti pravděpodobně dostávají větší kapesné než jejich skromnější kamarádi. Vaše Lvíče zřejmě rozdá hodně svých peněz, ale samo se také rozhodně neošidí. Není špatné mu vštípit pravidlo, které Rockefeller učil děti“ „Něco rozdej, něco utrať a něco ušetři“. Hlavně poslední radu by si mělo vzít k srdci.

Když povyrostou, mladí Lvi a Lvice si povšimnou zástupců opačného pohlaví dřív než mládež v jiných znameních. Očekávejte bouřlivé dospívání, protože vaše dítě se bude stokrát za den zmítat v citových extrémech. Jeho přátelství i lásky budou hrozně dramatické a plné extáze a utrpení. Všechny děti Lvi milují večírky. Poskytněte jim spoustu volnosti, nebo si ji prostě vynutí samy. Strohé příkazy ničí jejich hrdost a důstojnost. Podpoříte-li jejich odvahu i ješitnost upřímným ujištěním, že jim věříte, že to dokážou, budou rády silné za vás.

Vychovat srpnové dítě není nikdy snadný úkol. Nastanou chvíle, kdy si budete myslet, že se vám vašeho Lva v kleci nikdy nepodaří zkrotit. Ale jde to, když si budete pamatovat, že potřebuje mírnou, ale nepřetržitou kázeň a že láska a náklonnost jsou dva magické klíče k jeho zlatému srdci.

Za Lvů, kteří byli jako malé dítě zbožňováni, nevyrostou nešťastní dospělí, ale vyrostou z těch, kteří byli citově zanedbávaní. Nezapomeňte, že předstírají, že jsou velmi stateční, ale vskrytu duše mají strach, že nejsou.

Každý večer je pevně obejměte a milujte je z celého srdce.

Ilustrační obrázky osobností narozených ve znamení Lva: znamenízverokruhu.najdise.cz, the100.ru, neaktuality.cz, hallkblogspot.com

z knihy LINDY GOODMANOVÉ – SLUNEČNÍ ZNAMENÍ

 

 

 

 

 

Napsat komentář